Популярно днес

Какъв е смисълът на думите: "България цяла сега нази гледа!"
Изразни средства
Тези "Една българка"
Какви чувства и мисли вълнуват Иван Вазов в лирическия увод на одата "Опълченците на Шипка"
Образът на Чавдар Войвода
Мото на "Една българка" - „АФЕРИМ, БАБО, МАШАЛЛАХ!”
Тест върху поезията на Никола Вапцаров
Една българка
Трансформиращ преразказ на "Една българка" върху III част от името на баба Илийца
Никола Вапцаров - Песен за човека (анализ)
Виж всички категории

Нови материали

Преизказно наклонение
1. Eзикът - звук, дума, изречения, текст(Начален преговор). Част 1
Елин Пелин. Жизнен и творчески път. Анализ на " По жътва"
Изборът на лирическия герой в стихотворението "На прощаване" от Христо Ботев
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина
Клас Насекоми
Пълно вътрешно отражение
Обобщение върху континента Азия. Част 1
Обобщение върху континента Азия. Част 2
Обща характеристика на гъбите
Виж всички категории

Популярни търсения

Трансформиращ преразказ на Принцът и просякът представлението сбит преразказ
тест по човекът и природата за 6 клас тест изобразително изкуство клас
сбит преразказ на Принцът и просякът тестове входно ниво по химия 7 клас
Трансформиращ преразказ на Една българка върху 2 част от името на бунтовника алеко константинов,,до чикаго и на зад ниагара трансформиращ преразказ от им името на неутрален разказвач
Пейо Яворов Една Българка сбит преразказ първа част