Популярно днес

Байганьовщината днес
Изразни средства
Видове текст
Какъв е смисълът на думите: "България цяла сега нази гледа!"
Образът на Чавдар Войвода
Дон Кихот и Санчо Панса - сравнителна характеристика
Тези "Една българка"
Образът на Бай Ганьо
Списък с герои от разказите на Елин Пелин
"Юноша" - Христо Смирненски (анализ за матура)
Виж всички категории

Нови материали

Преизказно наклонение
1. Eзикът - звук, дума, изречения, текст(Начален преговор). Част 1
Елин Пелин. Жизнен и творчески път. Анализ на " По жътва"
Изборът на лирическия герой в стихотворението "На прощаване" от Христо Ботев
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина
Клас Насекоми
Пълно вътрешно отражение
Обобщение върху континента Азия. Част 1
Обобщение върху континента Азия. Част 2
Обща характеристика на гъбите
Виж всички категории

Популярни търсения

дон кихот 8 глава класна работа 8 клас
Трансформиращ преразказ от името на неутрален разказвач Елин Пелин По жътва трансформиращ преразказ на Бай Ганьо у Иречека от им името на неутрален разказвач
есе за Жив ли е Бай Ганьо днес По жицата сбит преразказ
тестове по биология 10 клас как е разкрита идеята за безсмъртната любов в баладата неразделни
За сърцата що се любят и смъртта не е раздяла Есе христо ботев план