Популярно днес

Иван Вазов - Немили-недраги 1-3 част
Най-важните дати и години от 6-ти клас (материал за преговор)
"По жътва" - Елин Пелин - Разказ за човешката надежда и мъка
Темата за войната и мира, за любовта и за високата цена на щастието в Песен шеста на Илиада
Организация на отчетността в ЗД
Никола Вапцаров - Песен за човека (анализ)
Тест върху поезията на Никола Вапцаров
Луминесцентни източници на светлина
Освобождението на България - 3 март 1878г.
Изграждането на Обединена Европа
Виж всички категории

Нови материали

Преизказно наклонение
1. Eзикът - звук, дума, изречения, текст(Начален преговор). Част 1
Елин Пелин. Жизнен и творчески път. Анализ на " По жътва"
Изборът на лирическия герой в стихотворението "На прощаване" от Христо Ботев
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина
Клас Насекоми
Пълно вътрешно отражение
Обобщение върху континента Азия. Част 1
Обобщение върху континента Азия. Част 2
Обща характеристика на гъбите
Виж всички категории

Популярни търсения

класна работа 8 клас Една Българка сбит преразказ първа част
представлението сбит преразказ Илиада 24 песен подробен план
сбит преразказ на немили недраги 10 глава преразказ от им името на неутрален разказвач na edna balgarka 3 glava
трансформиращ преразказ на една българка 4 част от името на баба илийца ,,Немили недраги (5 глава)трансформиращ преразказ от им името на неутрален разказвач
тест вурху немили недраги сбит преразказ на немили недраги 2 глава