Популярно днес

"Йохан" - Христо Смирненски (анализ за матура)
“По жътва” от Елин Пелин
Пътят на човека от робството към свободата в "Хайдути" от Хр.Ботев
История (Враца)
І.Test - Present Perfect, Past Simple, Past Continuous (7 class)
Илиада - анализ на 1, 2, 6, 18 и 22 песен
"Юноша" - Христо Смирненски (анализ за матура)
New Age/Ню Ейдж
Изразни средства
Видове текст
Виж всички категории

Нови материали

Преизказно наклонение
1. Eзикът - звук, дума, изречения, текст(Начален преговор). Част 1
Елин Пелин. Жизнен и творчески път. Анализ на " По жътва"
Изборът на лирическия герой в стихотворението "На прощаване" от Христо Ботев
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина
Клас Насекоми
Пълно вътрешно отражение
Обобщение върху континента Азия. Част 1
Обобщение върху континента Азия. Част 2
Обща характеристика на гъбите
Виж всички категории

Популярни търсения

немили недраги 2 глава от името на бръчков Резюме на 3 глава от nemili nedragi
дон кихот тестове входно ниво по химия 7 клас
пейо яворов описание на есента
химия 8 клас тест география 8 клас европа
теми по физика за 9 клас тестове по биология 10 клас