Популярно днес

Какъв е смисълът на думите: "България цяла сега нази гледа!"
Изразни средства
Тест върху поезията на Никола Вапцаров
Нашето и чуждото на Чикагското изложение (анализ)
Първо и Второ Търновско въстание
Образът на Хектор (Илиада)
Образът на „малкия” човек в повестта „Шинел”
Материалознание - дрехи и платове
Предпазни средства - презерватив (презентация)
Образът на Чавдар Войвода
Виж всички категории

Нови материали

Преизказно наклонение
1. Eзикът - звук, дума, изречения, текст(Начален преговор). Част 1
Елин Пелин. Жизнен и творчески път. Анализ на " По жътва"
Изборът на лирическия герой в стихотворението "На прощаване" от Христо Ботев
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина
Клас Насекоми
Пълно вътрешно отражение
Обобщение върху континента Азия. Част 1
Обобщение върху континента Азия. Част 2
Обща характеристика на гъбите
Виж всички категории

Популярни търсения

Една българкa 5 глава трансформиращ преразказ трансформиращ преразказ на Бай Ганьо у Иречека от им името на неутрален разказвач
Трансформиращ преразказ на Принцът и просякът как е разкрита идеята за безсмъртната любов в баладата неразделни
представлението сбит преразказ тестове по биология 10 клас
дон кихот 8 глава христо ботев
Една Българка сбит преразказ първа част христо ботев план