Популярно днес

"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков
Капитал на фирмата
Образът на Чавдар Войвода
Байганьовщината днес
Илиада - анализ на 1, 2, 6, 18 и 22 песен
Речта на Странджата в III-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги")
Основни команди на MS DOS
Романтизмът като направление в културата и литературата
Гневът на Ахил-движеща сила в героичния свят на “Илиада” (план за лис)
Авторовите чувства, разкрити в уводната част на одата "Опълченците на Шипка"
Виж всички категории

Нови материали

Преизказно наклонение
1. Eзикът - звук, дума, изречения, текст(Начален преговор). Част 1
Елин Пелин. Жизнен и творчески път. Анализ на " По жътва"
Изборът на лирическия герой в стихотворението "На прощаване" от Христо Ботев
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина
Клас Насекоми
Пълно вътрешно отражение
Обобщение върху континента Азия. Част 1
Обобщение върху континента Азия. Част 2
Обща характеристика на гъбите
Виж всички категории

Популярни търсения

Немили недраги 2 глава трансформиращ преразказ от името на бръчков сбит преразказ на немили недраги 2 глава
,,немили недраги (5 глава)трансформиращ преразказ от им името на неутрален разказвач класна работа 8 клас
сбит преразказ на немили недраги 3 глава немили недраги 2 глава преразказ от неутрален разказвач
класна работа 8 клас АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Илиада есе
тест изобразително изкуство клас Немили Недраги 3 глава трансформиращ преразказ от името на Странджата