Популярно днес

"По жътва" - сбит преразказ
САЩ след Първата световна война
Ролята на експозицията и връзката за първи впечатления от образа на баба Илийца (Една българка – Иван Вазов)
Изразни средства
Щастливият принц (сбит преразказ)
Илиада - анализ на 1, 2, 6, 18 и 22 песен
Образът на Ахил (Илиада)
Списък с герои от разказите на Елин Пелин
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина
Видове текст
Виж всички категории

Нови материали

Преизказно наклонение
1. Eзикът - звук, дума, изречения, текст(Начален преговор). Част 1
Елин Пелин. Жизнен и творчески път. Анализ на " По жътва"
Изборът на лирическия герой в стихотворението "На прощаване" от Христо Ботев
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина
Клас Насекоми
Пълно вътрешно отражение
Обобщение върху континента Азия. Част 1
Обобщение върху континента Азия. Част 2
Обща характеристика на гъбите
Виж всички категории

Популярни търсения

По жицата сбит преразказ Немили Недраги 3 глава трансформиращ преразказ от името на Странджата
трансформиращ преразказ на Бай Ганьо у Иречека от им името на неутрален разказвач ,,Немили недраги (5 глава)трансформиращ преразказ от им името на неутрален разказвач
дон кихот 8 глава тест вурху немили недраги
сбит преразказ на немили недраги 2 глава трансформиращ преразказ на една българка 4 част от името на баба илийца
Пейо Яворов атанас далчев