Популярно днес

Изразни средства
Образът на Хектор (Илиада)
Есе за Любовта
Образът на Ахил (Илиада)
"Немили недраги" - характеристика на Странджата
Байганьовщината днес
Илиада - анализ на 1, 2, 6, 18 и 22 песен
"Немили-недраги"- Тези
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков
"Вяра" - Никола Вапцаров (Анализ)
Виж всички категории

Нови материали

Една българка: информафия+тези
Преизказно наклонение
1. Eзикът - звук, дума, изречения, текст(Начален преговор). Част 1
Елин Пелин. Жизнен и творчески път. Анализ на " По жътва"
Изборът на лирическия герой в стихотворението "На прощаване" от Христо Ботев
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина
Клас Насекоми
Пълно вътрешно отражение
Обобщение върху континента Азия. Част 1
Обобщение върху континента Азия. Част 2
Виж всички категории

Популярни търсения

сбит преразказ на немили недраги 3 глава Немили недраги 2 глава трансформиращ преразказ от името на бръчков
немили недраги 2 глава преразказ от неутрален разказвач сбит преразказ на немили недраги 2 глава
класна работа 8 клас сбит преразказ на 22 песен от илиада
Илиада есе ,,Немили недраги (5 глава)трансформиращ преразказ от им името на неутрален разказвач
характеристика на герои от немили недраги сбит преразказ на немили недраги 10 глава