Популярно днес

Антигона - героинята, която извършва подвиг (Литературноинтерпретативно съчинение върху "Антигона" - Софокъл )
Тест по история и цивилизация за 9 клас
"Елате ни вижте" - Иван Вазов
Мъдростта и безумието на Дон Кихот
Входно ниво по информационни технологии за 7 клас
Изисквания за 7 клас в съответствие с ДОИ
Християнството
"Дядо Йоцо гледа "- кратък анализ
“По жътва” от Елин Пелин
Въпроси за годишен тест по български език и литература за 7. клас
Виж всички категории

Нови материали

Преизказно наклонение
1. Eзикът - звук, дума, изречения, текст(Начален преговор). Част 1
Елин Пелин. Жизнен и творчески път. Анализ на " По жътва"
Изборът на лирическия герой в стихотворението "На прощаване" от Христо Ботев
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина
Клас Насекоми
Пълно вътрешно отражение
Обобщение върху континента Азия. Част 1
Обобщение върху континента Азия. Част 2
Обща характеристика на гъбите
Виж всички категории

Популярни търсения

Една Българка сбит преразказ първа част представлението сбит преразказ
,,Немили недраги (5 глава)трансформиращ преразказ от им името на неутрален разказвач преразказ от им името на неутрален разказвач na edna balgarka 3 glava
една българка 6 глава трансформиращ преразказ Трансформиращ преразказ от името на неутрален разказвач Елин Пелин По жътва
трансформиращ преразказ на една българка 4 част от името на баба илийца Илиада есе
пейо яворов класна работа 8 клас