Популярно днес

Изразни средства
Какъв е смисълът на думите: "България цяла сега нази гледа!"
“Одата Опълченците на Шипка- поетичен паметник на безсмъртен подвиг” (съчинение разсъждение)
Тези "Една българка"
Уводи и тези - "Опълченците на Шипка", "До Чикаго и назад", "Ангелинка", "По жицата", "На прощаване"
За "раздялата несносна" в стихотворението "Две души" от П. Яворов - интерпретативно съчинение (класна работа)
Образът на Чавдар Войвода
Eдна невъзможна любов в повестта "Крадецът на праскови"
Изворът на белоногата (преразказ)
Видове прости вещества
Виж всички категории

Нови материали

Една българка: информафия+тези
Преизказно наклонение
1. Eзикът - звук, дума, изречения, текст(Начален преговор). Част 1
Елин Пелин. Жизнен и творчески път. Анализ на " По жътва"
Изборът на лирическия герой в стихотворението "На прощаване" от Христо Ботев
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина
Клас Насекоми
Пълно вътрешно отражение
Обобщение върху континента Азия. Част 1
Обобщение върху континента Азия. Част 2
Виж всички категории

Популярни търсения

трансформиращ преразказ на Бай Ганьо пътува от им името на неутрален разказвач христо ботев
Трансформиращ преразказ на Една българка от името na baba ilitsa 5 glava Трансформиращ преразказ на Принцът и просякът
По жътва подробен преразказ от името на неутрален разказвач Серафим подробен преразказ
Трансформиращ преразказ от името на неутрален разказвач Елин Пелин По жътва Трансформиращ преразказ от неутрален разказвач на Принцът и просякът
литература една българка тест на прощаване