Популярно днес

Какъв е смисълът на думите: "България цяла сега нази гледа!"
Изразни средства
Тези "Една българка"
Списък с герои от разказите на Елин Пелин
“Одата Опълченците на Шипка- поетичен паметник на безсмъртен подвиг” (съчинение разсъждение)
Мото на "Една българка" - „АФЕРИМ, БАБО, МАШАЛЛАХ!”
Видове текст
Какви чувства и мисли вълнуват Иван Вазов в лирическия увод на одата "Опълченците на Шипка"
Балкански полуостров (тест)
Малко доброта – малко слънце в деня ми (есе)
Виж всички категории

Нови материали

Преизказно наклонение
1. Eзикът - звук, дума, изречения, текст(Начален преговор). Част 1
Елин Пелин. Жизнен и творчески път. Анализ на " По жътва"
Изборът на лирическия герой в стихотворението "На прощаване" от Христо Ботев
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина
Клас Насекоми
Пълно вътрешно отражение
Обобщение върху континента Азия. Част 1
Обобщение върху континента Азия. Част 2
Обща характеристика на гъбите
Виж всички категории

Популярни търсения

Трансформиращ преразказ на Принцът и просякът По жицата от името на гунчо
По жицата сбит преразказ една българка 6 глава трансформиращ преразказ
тест изобразително изкуство клас тест география 8 клас европа
иван вазов списък с герои от разказите на йордан йовков
представлението сбит преразказ тест география 9 клас