Популярно днес

Изненадва ли ни възклицанието на Моканина: "Боже, колко мъка има по тоя свят, боже!” (Анализ)
Изразни средства
"По жътва" - сбит преразказ
Какъв е смисълът на думите: "България цяла сега нази гледа!"
Малкият принц (трансформиращ преразказ от името на лисицата)
Тези ,,Немили-недраги''
Точка и запетая, двоеточие, многоточие, тире, кавички (при цитиране)
Образът на Моканина / Нравствената красота на Петър Моканина ("По жицата")
Eдна невъзможна любов в повестта "Крадецът на праскови"
Aрхеологическа и историческа периодизация. Време и календар
Виж всички категории

Нови материали

Една българка: информафия+тези
Преизказно наклонение
1. Eзикът - звук, дума, изречения, текст(Начален преговор). Част 1
Елин Пелин. Жизнен и творчески път. Анализ на " По жътва"
Изборът на лирическия герой в стихотворението "На прощаване" от Христо Ботев
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина
Клас Насекоми
Пълно вътрешно отражение
Обобщение върху континента Азия. Част 1
Обобщение върху континента Азия. Част 2
Виж всички категории

Популярни търсения

класна работа 8 клас изходно ниво по човекът и природата за 6 клас
Крадецът на праскови интерпретативно съчинение дон кихот 8 глава
христо ботев По жътва подробен преразказ от името на неутрален разказвач
тестове входно ниво по химия 7 клас ,,Немили недраги (5 глава)трансформиращ преразказ от им името на неутрален разказвач
тест изобразително изкуство клас тест по човекът и природата за 6 клас