Популярно днес

Калций
Лещи и оптически уреди
"Свободна воля, и воля, подчинена на нравствените закони, са едно и също нещо."
1. Eзикът - звук, дума, изречения, текст(Начален преговор). Част 1
"Една българка" (трансформиращ преразказ върху трета част (от името на баба Илийца)
Автобиография на Иван Вазов
Списък с герои от разказите на Елин Пелин
Тест по БЕЛ за 7 клас
Любен Каравелов - "Българи от старо време"
Една българка
Виж всички категории

Нови материали

Преизказно наклонение
1. Eзикът - звук, дума, изречения, текст(Начален преговор). Част 1
Елин Пелин. Жизнен и творчески път. Анализ на " По жътва"
Изборът на лирическия герой в стихотворението "На прощаване" от Христо Ботев
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина
Клас Насекоми
Пълно вътрешно отражение
Обобщение върху континента Азия. Част 1
Обобщение върху континента Азия. Част 2
Обща характеристика на гъбите
Виж всички категории

Популярни търсения

преразказ от им името на неутрален разказвач na edna balgarka 3 glava трансформиращ преразказ на една българка 4 част от името на баба илийца
представлението сбит преразказ Една българкa 5 глава трансформиращ преразказ
Трансформиращ преразказ на Една българка върху 2 част от името на бунтовника Една Българка сбит преразказ първа част
отговори на литературни въпроси от немилинедраги 3та глава тест изобразително изкуство клас
сбит преразказ на немили недраги 10 глава Трансформиращ преразказ на Една българка от името na baba ilitsa 5 glava