Популярно днес

І.Test - Present Perfect, Past Simple, Past Continuous (7 class)
"Немили-недраги"- Тези
Медийни жанрове
Есе за Любовта
История славянобългарска (текст)
Одата на Паисии - Между мрака и светлината
Априлско въстание 1876г. - част 2
Созопол (реферат)
Материалознание - дрехи и платове
Древен Рим
Виж всички категории

Нови материали

Една българка: информафия+тези
Преизказно наклонение
1. Eзикът - звук, дума, изречения, текст(Начален преговор). Част 1
Елин Пелин. Жизнен и творчески път. Анализ на " По жътва"
Изборът на лирическия герой в стихотворението "На прощаване" от Христо Ботев
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина
Клас Насекоми
Пълно вътрешно отражение
Обобщение върху континента Азия. Част 1
Обобщение върху континента Азия. Част 2
Виж всички категории

Популярни търсения

Немили недраги 2 глава трансформиращ преразказ от името на бръчков немили недраги 2 глава преразказ от неутрален разказвач
сбит преразказ на немили недраги 2 глава класна работа 8 клас
сбит преразказ на немили недраги 3 глава илиада есе
сбит преразказ на немили недраги 10 глава ,,немили недраги (5 глава)трансформиращ преразказ от им името на неутрален разказвач
Илиада 24 песен подробен план отговори на литературни въпроси от немилинедраги 3та глава