Работа с директории (справочници) под MS DOS

Всеки диск, управляван от MS DOS има една глaвна директория, наречена основна. Тя съществува на всички дискове: създава се автоматично, при форматиране на диска. Знакът за нея е "". Всички директории са поддиректории на основната.

Поддиректорията е работна област на диска. Във всяка може да се използват командите на DOS. Предимството е, че в тях може да се съхраняват файлове, раделени от останалите файлове на диска.

Винаги, когато се работи с някой диск, има една директория, наречена текуща.


1.C:>DIR
Извежда информация за съдържанието на определена директория или поддиректория. Вътрешна команда.

Общ вид:
DIR [устройство:] [<име_на_файл] [.<разширение>] [/P] [/W]

Опции:
- показва съдържанието по страници;
/W - показва съдържанието върху целия екран, така че в 1 ред се побират 5 имена на файлове;

.<DIR> - текуща директория
..<DIR> - родителска директория


2.C:>CD
Извежда името на пътя на текущата директория.
CD = CHDIR

Името на пътя на една директория показва на кое устройство е тя и кои са родсителските и директории, започвайки от основната. Чертата се използва за разделяне на директориите в името на пътя.

Пример:
C:>Work1Work2име_на_файл.разширение

C:>CD Work1=>C:Work1>
Смяна на директорията.
C:>CD - задава основната директория


3.C:>MD Work2
Създава директория. Името може да съдържа от 1 до 8 знака. Възможно е и 3 буквено разширение, отделено с точка.

Общ вид:
MD [устройство:] [<път>]
MD = Make Directory

Поддиректориите се създават по два начина:
 • MD Work1Work2
 • MD Work1
  CD Work1
  MD Work2


  4.C:>RD Work1
  Изтрива директория.

  Общ вид:
  RD [устройство:] [<път>]


  5.C:>CLS
  Изчиства екрана.
  CLS = CLearScreen

  F3 - извежда последната въведена команда.


  Понятие за операционна система (ОС)
  Структура на MS DOS
  Файл. Логически устройства.
  Основни команди на MS DOS
  Работа с диск под MS DOS
 • Работа с директории (справочници) под MS DOS
  Работа с файлове под MS DOS
  Общи команди под ОС MS DOS
 • Добави коментар

  Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

  Коментари

  Миглена Велячка ( 4) на 10 Декември 2007
  Добре е в тази разработка да се включи и командата TYPE.

  Освен това е изпуснат общия вид на командата CD.