Kak se pishe ese

1. Какво значи есе?
Еssai - опит (от френски). Опит - като опит да направиш нещо, не - като житейски опит.

2. Форма на есето - свободна композиция

3. Тема на есето - социална, морална, естетическа, психологическа, литературна, културна, историческа, философска...
Тематично погледнато, есето е "всеядно - като прасето".

4. Цел на изложението - изразяване на своята гледна точка, на своята позиция, на своите мисли и чувства

5. Стил на есето - смес от художествен, публицистичен и научен стил

6. Език на есето - изискан, образен, асоциативен

7. Познавателната основа - лични наблюдения, впечатления, мисли, натрупани знания и опит

8. Поводът за написване - може да бъде съвсем незначителен, но есето може да бъде написано и под въздействие на моментно вдъхновение

9. Търсено въздействие върху читателя - да го убеди, да го вдъхнови, да му достави естетическа наслада. Есето може да започне като нежна милувка и да завърши като удар с чук по главата на читателя или - като удар с бич по гърба му.


Писането на ученическо есе минава през няколко етапа.

1. Подготовка:

- Анализират се вложените в темата на есето смисли и се избира гледна точка, от която те ще се интерпретират.
- Уточнява се целта на написване на есето.
- Събира се информация (идеи) във връзка с темата.
- Информацията се подрежда според представата на пишещия за нейната важност.
- Обмисля се подходящ композиционен вариант на есето.
- Съставя се план на текста (увод, теза, доказателство и извод(и). Подреждането на микротекстовете в есето зависи от комуникативната задача и от предпочитанията на автора.

2. Писане:

Търсят се и се разсъждава върху:
- причинно-следствени връзки между факти и явления
- съпоставяне и/или противопоставяне на факти и явления
- житейски, исторически и научни примери
- цитати (мисли на известни хора), пословици, поговорки...

За да се засили убеждаващото въздействие на есето, се използват:
- реторични въпроси
- статистически данни

3. Проверка на изпълнението:

Текстът се редактира, когато:
- тезата не е формулирана правилно и точно, когато не съответства на темата на текста, доказателствата не съдействат за аргументиране на тезата, изводът не обобщава разсъжденията от доказателствата
- не е избран подходящ (съответстващ на замисъла) композиционен вариант на есето
- връзките (смислови, логически и езикови) между микротекстовете в есето липсват или не са изразени чрез подходящи средства
не са спазени нормите на съвременния български книжовен език.

---

Предлагам ви купчина интересни теми, които биха могли да ви вдъхновят да напишете есе по тях. Подредбата на заглавията е хаотична.

Нямаме пари, но имаме мечти.

Модата - потребност или суета?

Доверието между родители и деца

Съществува ли благородна лъжа?

Човекът - една от загадките на Вселената

Чувствата - наши приятели или наши врагове?

Огледалото

Матрицата

Голямата мъдрост е голямо страдание, а който трупа познание и премъдрост, трупа тъга/болка.

Улицата

Бъдете съвършени, тъй както е съвършен небесният наш Отец!

Как си представям училището на бъдещето?

Опознай себе си, за да се намразиш!

Снобът

Музиката и нейните подобия - рап, чалга и др.

Съвременните превъплъщения на Николчо ("Мамино детенце")

Съвременните превъплъщения на бай Ганьо

Чуждото владичество, робството, омразата и любовта ("На прощаване")

Грехът

Жаргонът, без който (не) можем

Жаргонът - за и против

Романтика и реализъм

Езиковата култура, без която не можем

Отмъщението на думите

Любовта, ревността и омразата

Дългът към рода и родината, противопоставен на дълга към сърцето

Светът на миналото - "доброто старо време" или - "отесняла дреха"?

Може ли едновременно да обичаме някого и да го осмиваме?

Родословното дърво на моя род

На какъв завет мога да бъда верен?

Заветът на нашите деди
("Един завет, завет на нашите деди: "Деца на родний край, пазете си земите! Пазете си земите - отблизо и далеч!"")

Възможен ли е съвършен свят?

Мракът - таиннство на заплахи и на страхове

Какви са, днес, стълбите на изкушението? ("Приказка за стълбата")

Компютърът - мой приятел и мой враг

Да разбираш, означава да разрушаваш илюзиите.

Език мой - враг мой!

Ще изяде ли мишката книжката?
(1. Компютърната мишка ще унищожи ли интереса към четенето и писането на книги? 2. Книгите, които прашасват по тъавани и мазета или в библиотеките и никой не чете, а мишките ги изяждат...)

Ако познаваш другите, ти си просто знаещ. Опознаеш ли себе си, ще станеш мъдър.

Знание без мисъл е загубен труд, а мисъл без знание е опасност.

Земята е люлка на човечеството, но човекът не може вечно да живее в люлка.

Когато изкачиш планинския връх, не мисли, че си победил планината. Победил си себе си.

Ако искаш да владееш другите, трябва да владееш Силата. Ако искаш да владееш себе си, трябва да познаваш Пътя.

Да владееш себе со означава да владееш най-голямата империя.

И най-дългият път започва с първата крачка.

Когато тръгнеш по Пътя, не питай колко е дълъг той, а смело върви по него!

Пътят е един, а улиците са много!

Има пътища, които човек мисли за правилни. Но, в действителност, краят им води към погибел."

Пътят към ада е покрит с добри намерения.

Космически широк е пътят кум ада. И много хора вървят по него.
Твърде тесен и трънлив е пътят към рая. И малцина вървят по него.

Целта оправдава ли средствата, използвани за нейното постигане?

Как си представям рая и ада?

Делникът в любовта и любовта в делника

Животът е грижа за другия/другите

Силата на жената

Слабият пол

Мъжете са от Марс, а жените - от Венера

Как разбирам израза "понесен(а) на крилете на любовта"?

Любовта - тази вълшебна загадка на битието

Вечното завръщане

Пътят и пътуването към себе си

Кой/Коя съм аз? Какъв/Каква съм аз?

Ние - българите

Не убивай птицата, човеко!

Ако извънземните съществуват...

Любовта оправдава ли бягството от дома?

Аз и моите родители

Бягствата от къщи - лична драма и голям риск

Паметта на Времато

Мъдростта на Миналото

Историята - ключ за разбиране на настоящето

Българино, знай своя род и своя език! ("Славянобългарска история")

Къде се намира моята родина?

Шахматът и историята - отражения на обществения живот

Колелото на Времето

Всички се страхуват от Времето. А Времето се страхува от пирамидите в Египет.

Всеки час ранява, а последният убива.
(надпис върху механичен часовник)

Неизбежни ли бяха балканските войни?

Неизбежни ли бяха Световните войни?

Вселената и аз

Аз и нощнното небе/Нощното небе и аз

Ако си мислиш, че нямаш никакви пороци, това означава, че наистина имаш някакви пороци.

Доброто и Злото

Ако машината на времето съществуваше...

Моята незабравима ваканция

Моята незабравима екскурзия

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Мариета ( 10) на 08 Декември 2010
Супер помогна мии!
valentina ( 65) на 30 Май 2010
dan da vi e pomognalo