Работа с JavaScript - обект Date() - методи

ОБЕКТ DATE


Date() - връща текущи: ден, дата, година, час - КОНСТРУКТОР
За да се използва методите на Date() е необходимо да се създаде променлива, която да бъде инстанция на обекта.
variableDate = new Date();

Основни методи (функции) на обекта:

 • getDate() - връща деня от текущият месец
 • getFullYear() - връща годината (четирицифрена стойност)
 • getMonth() - връща текущият месец (цяло число - подредени са от 0 до 11)
 • getDay() - връща денят от седмицата (1 - понеделник, ..., 7 - неделя)
 • getTime() - връща час (в милисекунди)
 • getHours() - връща час (24 формат)
 • getMinutes() - връща минути (0 - 60)
 • getSeconds() - връща секунди (0 - 60)
 • toLocaleString() - връща низ, който е текущата дата и час спрямо потребителския компютър
 • getTimezoneOffset() - връща отместването на часа спрямо часовият пояс (в минути)


  ПРИМЕРИ


  1.За да се изведе текущото време - "The time is: 20-26-18"

  <script language = "javascript">
  <!--
  function objectDate() {
  variableDate = new Date();
  document.write("The time is: "+variableDate.getHours()+"-"
  +variableDate.getMinutes()+"-"+variableDate.getSeconds());
  }
  //-->
  </script>


  2.За да се изведе текущата дата - "The date is: 1.5.2006"

  <script language = "javascript">
  <!--
  function objectDate() {
  variableDate = new Date();
  document.write("The date is: "+variableDate.getDay() + "." + (variableDate.getMonth()+1)+"."+variableDate.getFullYear());
  }
  //-->
  </script>


  Обърнете внимание на израза (variableDate.getMonth()+1) - заради броенето, което започва от нула, се добава единица за да се получи текущият месец.

  3.За да се изведе текущата дата (спрямо потребителският компютър) - "Текущата дата и време на моят компютър е 29.5.2006 г. 21:04:00"

  <script language = "javascript">
  <!--
  function objectDate() {
  variableDate = new Date();
  document.write("Текущата дата и време на моят компютър
  е "+variableDate.toLocaleString());
  }
  //-->
  </script>


  4.За да се изведе отместването (в часове) - "Часовете са отместени с: 7"

  <script language = "javascript">
  <!--
  function objectDate() {
  variableDate = new Date();
  document.write("Часовете са отместени с: "+variableDate.getTimezoneOffset()/60);
  }
  //-->
  </script>


  Изразът variableDate.getTimezoneOffset()/60 ще преобразува минутите в часове.


  Понятие за ООП
  Web понятия
  Вграждане на скрипт в web код
  Променливи, низове, коментари
  Условни преходи
  Циклични действия
  Масиви, операции
 • Обекти - Date() - методи
  Обекти - String() - методи
 • Добави коментар

  Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

  Коментари

  Няма добавени коментари.