Работа с JavaScript - понятие за ООП

Съществуват два начина за организация на една програма:
код - структурно програмиране.
данни - обектно-ориентирано програмиране (ООП).

В един ООП език, първо се дефинират данните, с които ще се работи, след което се описват действията, които могат да се извършват върху тях. Всеки такъв език притежава три основни характеристики:

КАПСУЛИРАНЕ - основното за него е класът - в него се описват необходимите данни и действия - методи (функции) - за даден обект. Кодът и данните могат да бъдат private (частни) и public (общи).

private - достъпни само за частите на обекта, в който са описани;
public - достъпни са и от други части на програмата;

ПОЛИМОРФИЗЪМ - създават се данни и методи, които са общи (не са пряко ориентирани само към един обект) и могат да се използват за различни нужди.

НАСЛЕДЯВАНЕ - при тази характеристика е възможно някои от свойствата на даден обект да се придобият от друг (йерархична структура).

JavaScript е обектно-базиран (не обектно-ориентиран) език. Той поддъража част от свойствата на ООП езиците, като при него има предварително създадени обекти - могат да се използват техните свойства и методи, като част от тях могат да се променят. Осъществяването на достъп до свойство или метод става, като се зададе обект.свойство / обект.метод. Когато има параметри за съответния метод, те се отделят със запетаи, а в случаите, когато няма, се записват само скоби ( ). Дава се възможност на програмиста да създава свои собствени обекти.


 • Понятие за ООП
  Web понятия
  Вграждане на скрипт в web код
  Променливи, низове, функции
  Условни преходи
  Циклични действия
  Масиви, операции
  Обекти - Date() - методи
  Обекти - String() - методи
 • Добави коментар

  Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

  Коментари

  Няма добавени коментари.