Търсене на ������������������ ���� ���� ���������� ���� ������������������ ������������������ na edna balgarka 3 glava

Заглавие Прочити Оценка
Теза по темата "Дългът срещу егуизма" ("Една българка") 3 009 -
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 57 347 5.26
Речта на Странджата в III-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 65 829 4.79
Една българка 62 853 5.71
Немили-недраги (съчинение разсъждение на 10 глава) 34 483 5.65
Смъртта на Странджата в V-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 45 305 5.13
Българи глава вдигнаха (народна песен) 3 989 -
Уводи и тези - "Мамино детенце", "На прощаване", "Българският език" 40 363 5.11
Немили - недраги - първа глава 15 418 4.82
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 20 951 5.50
2 глава - преразказ от името на баба Илийца 11 540 3.89
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 14 855 5.64
Уводи и тези - "Немили - недраги", "Една българка" 42 176 5.14
Трансформиращ преразказ на "Една българка" върху III част от името на баба Илийца 45 220 5.67
Съчинение разсъждение на "Немили-недраги" 1-2 глава 22 838 -