Търсене на ������������������ ���� ���� ���������� ���� ������������������ ������������������ na edna balgarka 3 glava

Заглавие Прочити Оценка
Теза по темата "Дългът срещу егуизма" ("Една българка") 3 087 -
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 57 699 5.26
Речта на Странджата в III-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 66 046 4.79
Една българка 63 249 5.71
Немили-недраги (съчинение разсъждение на 10 глава) 34 581 5.65
Смъртта на Странджата в V-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 45 442 5.13
Българи глава вдигнаха (народна песен) 4 059 -
Уводи и тези - "Мамино детенце", "На прощаване", "Българският език" 40 465 5.11
Немили - недраги - първа глава 15 664 4.82
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 21 070 5.50
2 глава - преразказ от името на баба Илийца 11 692 3.89
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 14 955 5.64
Уводи и тези - "Немили - недраги", "Една българка" 42 334 5.14
Трансформиращ преразказ на "Една българка" върху III част от името на баба Илийца 45 755 5.67
Съчинение разсъждение на "Немили-недраги" 1-2 глава 23 009 -