Търсене на ������������������������������������������������������ ������������ ������������ ������������������������������ ������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ na edna balgarka 3 glava

Заглавие Прочити Оценка
Теза по темата "Дългът срещу егуизма" ("Една българка") 3 399 -
Една българка 69 807 5.71
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 59 400 5.26
Речта на Странджата в III-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 68 442 4.79
Немили-недраги (съчинение разсъждение на 10 глава) 36 048 5.65
Смъртта на Странджата в V-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 46 361 5.13
Българи глава вдигнаха (народна песен) 4 239 -
Немили - недраги - първа глава 17 226 4.82
Уводи и тези - "Мамино детенце", "На прощаване", "Българският език" 40 844 5.11
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 21 876 5.50
2 глава - преразказ от името на баба Илийца 12 850 3.89
Трансформиращ преразказ на "Една българка" върху III част от името на баба Илийца 51 588 5.67
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 15 336 5.64
Уводи и тези - "Немили - недраги", "Една българка" 44 269 5.14
Съчинение разсъждение на "Немили-недраги" 1-2 глава 24 141 -