Търсене на ������������������������������������������������������ ������������ ������������ ������������������������������ ������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ na edna balgarka 3 glava

Заглавие Прочити Оценка
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 23 920 5.14
втора глава на ''Една българка'' 17 259 5.15
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 121 567 5.74
Силата на речта на Странджата - съчинение разсъждение върху 3 глава от повестта 19 096 -
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 18 097 -
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 17 108 -
Тези "Една българка" 34 503 -
Хъшовете между несретата и героизма (Немили-недраги, първа глава) 32 722 5.10
Една българка 20 559 5.87
петата част на разказа “Една българка” 23 199 5.43
Ролята на експозицията и връзката за първи впечатления от образа на баба Илийца (Една българка – Иван Вазов) 13 629 -
Подробен преразказ от II глава (част) на "Една българка" от името на баба Илийца 27 918 5.35
Темата за гнева според първа глава в поемата "Илиада" 7 467 -
Преразказ с елемент на разсъждения на "Една българка" 4 429 -
Обикновеното и необикновеното у баба Илийца (Една българка) 4 344 -