Търсене на ������������������������������������������������������ ������������ ������������ ������������������������������ ������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ na edna balgarka 3 glava

Заглавие Прочити Оценка
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 22 113 5.14
втора глава на ''Една българка'' 16 556 5.15
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 118 054 5.74
Силата на речта на Странджата - съчинение разсъждение върху 3 глава от повестта 18 256 -
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 17 399 -
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 16 247 -
Тези "Една българка" 23 884 -
Хъшовете между несретата и героизма (Немили-недраги, първа глава) 31 900 5.10
Една българка 19 575 5.87
Ролята на експозицията и връзката за първи впечатления от образа на баба Илийца (Една българка – Иван Вазов) 12 562 -
петата част на разказа “Една българка” 21 327 5.43
Подробен преразказ от II глава (част) на "Една българка" от името на баба Илийца 26 887 5.35
Темата за гнева според първа глава в поемата "Илиада" 7 226 -
Преразказ с елемент на разсъждения на "Една българка" 4 180 -
Обикновеното и необикновеното у баба Илийца (Една българка) 3 797 -