Търсене на преразказ от им името на неутрален разказвач na edna balgarka 3 glava

Заглавие Прочити Оценка
Смъртта на Странджата в V-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 42 968 5.13
Уводи и тези - "Немили - недраги", "Една българка" 38 083 5.14
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 19 112 5.50
Житейските позиции,разкрити в трети епизод на разказа "Една бьлгарка" от Иван Вазов-Сьчинение разсьждение вьрху разказа "Една бьлгарка" от Иван Вазов 7 592 5.50
Немили - недраги - първа глава 10 414 4.82
Немили- недраги 10-та глава 5 566 -
Преразказ 5 280 3.50
Съчинение разсъждение на "Немили-недраги" 1-2 глава 20 253 -
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според II глава на повестта “Немили - недраги” 5 208 4.63
Изворът на белоногата (преразказ) 10 517 -
Теми за сьчинения разсьждения по литература за 7кл.-"Една бьлгарка" 13 270 4.18
Една българка - съчинение разсъждение 15 471 5.29
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 7 546 4.83
Смъртта на Знаменосецът – Страдалческа и героична (Съчинение разсъждение върху V глава от „Немили-недраги”) 11 315 5.12
Образът на чорбаджи Нено в първа глава на повестта "Маминото Детенце" 3 208 -