Търсене на преразказ от им името на неутрален разказвач na edna balgarka 3 glava

Заглавие Прочити Оценка
Смъртта на Странджата в V-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 42 863 5.13
Уводи и тези - "Немили - недраги", "Една българка" 37 955 5.14
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 19 048 5.50
Житейските позиции,разкрити в трети епизод на разказа "Една бьлгарка" от Иван Вазов-Сьчинение разсьждение вьрху разказа "Една бьлгарка" от Иван Вазов 7 539 5.50
Немили - недраги - първа глава 10 276 4.82
Немили- недраги 10-та глава 5 492 -
Преразказ 5 247 3.50
Съчинение разсъждение на "Немили-недраги" 1-2 глава 20 130 -
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според II глава на повестта “Немили - недраги” 5 174 4.63
Теми за сьчинения разсьждения по литература за 7кл.-"Една бьлгарка" 13 204 4.18
Една българка - съчинение разсъждение 15 373 5.29
Изворът на белоногата (преразказ) 9 916 -
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 7 519 4.83
Смъртта на Знаменосецът – Страдалческа и героична (Съчинение разсъждение върху V глава от „Немили-недраги”) 11 285 5.12
Образът на чорбаджи Нено в първа глава на повестта "Маминото Детенце" 3 145 -