Търсене на преразказ от им името на неутрален разказвач na edna balgarka 3 glava

Заглавие Прочити Оценка
Българи глава вдигнаха (народна песен) 4 434 -
Уводи и тези - "Немили - недраги", "Една българка" 45 495 5.14
Немили - недраги - първа глава 18 574 4.82
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 22 483 5.50
Изворът на белоногата (преразказ) 23 213 -
Немили- недраги 10-та глава 9 463 -
Съчинение разсъждение на "Немили-недраги" 1-2 глава 24 872 -
Преразказ 6 976 3.50
Житейските позиции,разкрити в трети епизод на разказа "Една бьлгарка" от Иван Вазов-Сьчинение разсьждение вьрху разказа "Една бьлгарка" от Иван Вазов 9 615 5.50
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според II глава на повестта “Немили - недраги” 8 031 4.63
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 9 326 4.83
"Ролята на лирическото отстъпление във II-ра глава" - съчинение разсъждение ("Немили - недраги") 27 012 4.22
Смъртта на Знаменосецът – Страдалческа и героична (Съчинение разсъждение върху V глава от „Немили-недраги”) 12 796 5.12
Образът на чорбаджи Нено в първа глава на повестта "Маминото Детенце" 5 332 -
Мото на "Една българка" - „АФЕРИМ, БАБО, МАШАЛЛАХ!” 25 837 -