Търсене на ,,Немили недраги (5 глава)трансформиращ преразказ от им името на неутрален разказвач

Заглавие Прочити Оценка
Смъртта на Странджата - една свята смърт 7 384 3.57
Речта на Странжата-страстен урок по родолюбие 7 264 5.33
Как разбирате смисала на стиха : "пътят е страшен, но славен" 16 519 5.41
Странджата 2 435 -
Речта на Странджата 3 955 5.30
Речта на Странджата 3 484 5.20
"На прощаване" - анализ 9 762 4.71
Описание на Нено чорбаджи 3 178 4.20
Да направя добро... клетнику("Една българка", Иван Вазов) 8 475 -
Идеалите и стремежите на хъшовете, разкрити в пламенното слово на Сранджата 6 050 5.82
Изисквания при разработка на сьчинение разсьждение 5 432 4.63
Македонски по пътя на патриотичната си мисия (съчинение-разсъждение) 11 120 5.93
Работа с директории (справочници) под MS DOS 10 774 -
Какво не трябва да допускаме при писането на съчинение разсъждение? 4 385 5.17
Съчинение разсъждение на стихотворението "На прощаване" 9 762 2.56