Търсене на ,,Немили недраги (5 глава)трансформиращ преразказ от им името на неутрален разказвач

Заглавие Прочити Оценка
Речта на Странжата-страстен урок по родолюбие 6 937 5.33
Смъртта на Странджата - една свята смърт 6 653 3.57
Как разбирате смисала на стиха : "пътят е страшен, но славен" 15 954 5.41
Странджата 2 268 -
Речта на Странджата 3 775 5.30
Речта на Странджата 3 266 5.20
"На прощаване" - анализ 9 530 4.71
Описание на Нено чорбаджи 2 943 4.20
Да направя добро... клетнику("Една българка", Иван Вазов) 8 094 -
Изисквания при разработка на сьчинение разсьждение 5 264 4.63
Идеалите и стремежите на хъшовете, разкрити в пламенното слово на Сранджата 5 709 5.82
Македонски по пътя на патриотичната си мисия (съчинение-разсъждение) 10 439 5.93
Работа с директории (справочници) под MS DOS 10 493 -
Какво не трябва да допускаме при писането на съчинение разсъждение? 4 080 5.17
Съчинение разсъждение на стихотворението "На прощаване" 9 613 2.56