Търсене на ,,Немили недраги (5 глава)трансформиращ преразказ от им името на неутрален разказвач

Заглавие Прочити Оценка
Смисълът на живота (есе) 45 681 5.56
Тест - изходно ниво след седми клас 34 840 5.69
Изборът на лирическия герой в поемата "На прощаване" от Христо Ботев - съчинение разсъждение 26 866 4.91
Пътят на бореца за свобода - Съчинение разсъждение върху „На прощаване” в 1868г. от Христо Ботев 38 776 5.18
Тест на Алеко Константинов (1 група) 31 056 5.11
Изработване на план-тезис за интерпретативно съчинение 30 298 5.33
Анализ "На прощаване в 1868" 19 536 -
Идеи за теми по литература за 11 клас 32 939 4.91
"На прощаване" 27 597 5.25
Теми за сьчинения разсьждения по литература за 7кл.-"Една бьлгарка" 14 179 4.18
Съчинение разсъждение върху "На прощаване - Христо Ботев" 12 198 5.82
Преизказно наклонение 28 724 -
Иван Вазов (биография) 15 434 5.00
Теми за съчинения разсъждения по литература за 7кл. - "Маминото детенце" 23 310 5.19
На прощаване - план конспект 23 886 -