Търсене на ,,Немили недраги (5 глава)трансформиращ преразказ от им името на неутрален разказвач

Заглавие Прочити Оценка
Смисълът на живота (есе) 44 741 5.56
Изборът на лирическия герой в поемата "На прощаване" от Христо Ботев - съчинение разсъждение 26 696 4.91
Тест - изходно ниво след седми клас 34 384 5.69
Пътят на бореца за свобода - Съчинение разсъждение върху „На прощаване” в 1868г. от Христо Ботев 38 540 5.18
Тест на Алеко Константинов (1 група) 30 688 5.11
Изработване на план-тезис за интерпретативно съчинение 29 726 5.33
Анализ "На прощаване в 1868" 18 908 -
Идеи за теми по литература за 11 клас 32 654 4.91
"На прощаване" 27 385 5.25
Теми за сьчинения разсьждения по литература за 7кл.-"Една бьлгарка" 13 907 4.18
Съчинение разсъждение върху "На прощаване - Христо Ботев" 11 898 5.82
Иван Вазов (биография) 15 268 5.00
Теми за съчинения разсъждения по литература за 7кл. - "Маминото детенце" 23 090 5.19
Преизказно наклонение 26 072 -
На прощаване - план конспект 23 572 -