Търсене на ,,Немили недраги (5 глава)трансформиращ преразказ от им името на неутрален разказвач

Заглавие Прочити Оценка
Тези ,,Немили-недраги'' 20 238 -
Силата на речта на Странджата - съчинение разсъждение върху 3 глава от повестта 17 962 -
"Немили-недраги" - Образът на българския хъш (съчинение разсъждение) 56 024 5.12
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина 20 916 -
Трансформиращият преразказ 31 517 4.68
"Немили-недраги"- Тези 13 370 -
2 глава - преразказ от името на баба Илийца 11 617 3.89
"Македонски преминава Дунава" - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 24 344 4.63
Немили-недраги 5 глава 11 407 4.82
Немили-недраги (съчинение разсъждение на 10 глава) 34 538 5.65
Речта на Странджата в III-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 65 934 4.79
Трансформиращ преразказ на "Една българка" върху III част от името на баба Илийца 45 433 5.67
"Немили - недграги" - трансформираш преразказ от името на Македоски 25 037 4.58
Немили - недраги - първа глава 15 524 4.82
Немили- недраги 10-та глава 7 829 -