Търсене на �������������������������� ������������������ ���� �������� ���������������� ���� ���������� na baba ilitsa 5 glava

Заглавие Прочити Оценка
ТЕЗИ на Баба ти Илийца 19 729 -
Немили-недраги (съчинение разсъждение на 10 глава) 36 051 5.65
Качествата на баба Илийца, разкрити в епизода на брега на Искъра - съчинение разсъждение 15 989 5.44
Баба Илийца пред изпитание на силата и волята 11 189 5.32
Втората среща на баба Илийца с бунтовника 9 612 4.00
Баба Илийца пред изпитание на силата и волята 8 158 5.58
Подвигът на баба Илийца 4 597 -
втора глава на ''Една българка'' 17 265 5.15
Смъртта на Странджата в V-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 46 364 5.13
Българи глава вдигнаха (народна песен) 4 242 -
Моралната победа на баба Илийца в диалога с Хасан ага в I-ва част на разказа "Една българка" - съчинение разсъждение 8 363 3.86
"Една българка" - обикновеното и необикновеното у баба Илийца 13 594 5.88
"Една българка" (трансформиращ преразказ върху трета част (от името на баба Илийца) 24 443 5.58
Немили - недраги - първа глава 17 236 4.82
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 21 885 5.50