Търсене на христо смирненски

Заглавие Прочити Оценка
Робството и свободата в поезията на Христо Ботев 4 949 -
Христо Ботев - живот и творчество по години 2 758 -
Тъмнината е тайнство на заплахата и страха (Зимни вечери) 4 318 -
Христо Ботев - "Борба" 4 170 -
"На прощаване" (съчинение разсъждение) 71 021 5.49
Революцията и свободата в поезията на Христо Ботев 25 705 4.50
Пътят на бореца за свобода - Съчинение разсъждение върху „На прощаване” в 1868г. от Христо Ботев 37 101 5.18
Образът на майката в поезията на Христо Ботев 28 200 5.20
Христо Ботев 3 406 5.00
Христо Ботев /систематизиран материал за контролна работа/ 22 062 -
Изборът на лирическия герой в поемата "На прощаване" от Христо Ботев - съчинение разсъждение 26 025 4.91
"На прощаване" - Изборът на лирическия герой (съчинение разсъждение) 39 470 5.40
Съчинение разсъждение върху "На прощаване - Христо Ботев" 10 908 5.82
Живот и смърт в стихотворението „На прощаване” от Христо Ботев 4 139 -
„Като брата си ще станат - силно да любят и мразят“, Христо Ботев, "На прощаване" 5 830 -