Търсене на христо ботев

Заглавие Прочити Оценка
Житейският избор на лирическият герой в стихотворението „На прощаване в 1868г” 8 623 -
Картината на свободата 3 273 5.00
Тези "Една българка" 5 482 -
Любен Каравелов 6 148 -
Енергетика на България 1 13 959 -
Автори и литературни произведения 4 178 -
Ролята на експозицията и връзката за първи впечатления от образа на баба Илийца (Една българка – Иван Вазов) 8 095 -
Априлско въстание 1876г. - част 4 9 044 -
Героизмът на българския народ в Априлското въстание (есе) 10 736 -
Спомен, реалност и блян в "Скрити вопли" от Димчо Дебелянов - План за интерпретативно съчинение 9 604 -
Априлско въстание 1876г. - част 5 11 928 -
Да направя добро... клетнику("Една българка", Иван Вазов) 7 914 -
Преразказ с елемент на разсъждения на "Една българка" 3 091 -
Баба Илийца пред изпитание на силата и волята 9 103 5.32
"На прощаване" (съчинение разсъждение) 10 306 -