Търсене на христо ботев

Заглавие Прочити Оценка
"Моята история за освобождението'' 2 940 -
Ролята на експозицията и връзката за първи впечатления от образа на баба Илийца (Една българка – Иван Вазов) 12 878 -
Картината на свободата 3 899 5.00
Енергетика на България 1 15 379 -
Любен Каравелов 7 271 -
Автори и литературни произведения 5 218 -
Априлско въстание 1876г. - част 4 9 979 -
Героизмът на българския народ в Априлското въстание (есе) 12 373 -
Спомен, реалност и блян в "Скрити вопли" от Димчо Дебелянов - План за интерпретативно съчинение 11 503 -
Априлско въстание 1876г. - част 5 13 131 -
Да направя добро... клетнику("Една българка", Иван Вазов) 9 436 -
"Вяра" - Никола Вапцаров (Анализ) 11 593 -
Преразказ с елемент на разсъждения на "Една българка" 4 250 -
Баба Илийца пред изпитание на силата и волята 10 608 5.32
"На прощаване" - анализ 10 914 -