Търсене на христо ботев

Заглавие Прочити Оценка
Хаджи Димитър - план конспект 21 983 -
Уводи и тези - "Опълченците на Шипка", "До Чикаго и назад", "Ангелинка", "По жицата", "На прощаване" 43 745 5.21
Уводи и тези - "Немили - недраги", "Една българка" 43 541 5.14
Най-важните дати и години от 6-ти клас (материал за преговор) 45 053 5.55
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 22 715 5.14
Уводи и тези - "Мамино детенце", "На прощаване", "Българският език" 40 637 5.11
Образът на Чавдар Войвода 39 352 -
Общ литературен тест 34 114 6.00
На прощаване - план конспект 24 391 -
Теза по темата "Дългът срещу егуизма" ("Една българка") 3 208 -
Майце си - план конспект 19 176 -
Към брата си - план конспект 17 502 -
Тези "Една българка" 26 218 -
Как разбирате смисала на стиха : "пътят е страшен, но славен" 19 214 5.41
Смисълът на заглавието Немили-недраги и съдържанието на понятието “хъш” 17 253 -