Търсене на христо ботев

Заглавие Прочити Оценка
Хаджи Димитър - план конспект 19 428 -
Уводи и тези - "Мамино детенце", "На прощаване", "Българският език" 39 250 5.11
Най-важните дати и години от 6-ти клас (материал за преговор) 42 748 5.55
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 18 521 5.14
Уводи и тези - "Немили - недраги", "Една българка" 38 243 5.14
Уводи и тези - "Опълченците на Шипка", "До Чикаго и назад", "Ангелинка", "По жицата", "На прощаване" 37 375 5.21
Общ литературен тест 31 673 6.00
Теза по темата "Дългът срещу егуизма" ("Една българка") 2 045 -
Майце си - план конспект 17 176 -
На прощаване - план конспект 20 959 -
Към брата си - план конспект 16 192 -
Образът на Чавдар Войвода 26 123 -
Как разбирате смисала на стиха : "пътят е страшен, но славен" 15 848 5.41
Интерпретативно съчинение на "Песен за човека" от Вапцаров 34 567 4.47
Произход на селищата 4 405 6.00