Търсене на христо ботев

Заглавие Прочити Оценка
Слято, полуслято и разделно писане на думи 36 892 -
Уводи и тези - "Опълченците на Шипка", "До Чикаго и назад", "Ангелинка", "По жицата", "На прощаване" 48 020 5.21
Образът на Чавдар Войвода 45 141 -
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 26 736 5.14
Хаджи Димитър - план конспект 22 675 -
Уводи и тези - "Немили - недраги", "Една българка" 45 601 5.14
Най-важните дати и години от 6-ти клас (материал за преговор) 46 154 5.55
Уводи и тези - "Мамино детенце", "На прощаване", "Българският език" 41 287 5.11
Общ литературен тест 34 755 6.00
На прощаване - план конспект 25 378 -
Теза по темата "Дългът срещу егуизма" ("Една българка") 3 756 -
Майце си - план конспект 19 865 -
Към брата си - план конспект 17 958 -
Смисълът на заглавието Немили-недраги и съдържанието на понятието “хъш” 20 798 -
Как разбирате смисала на стиха : "пътят е страшен, но славен" 20 314 5.41