Търсене на христо ботев

Заглавие Прочити Оценка
Как Ботев описва в "На Прощаване" робството 3 429 -
Образци на Ботевата публицистика/"Смешен плач", "Политическа зима"/ 24 016 -
"Свестните у нас считат за луди..."/есе/ 16 676 5.80
Христо БотевВ - "На прощаване" - страшният и славен път на борбата 4 162 -
Зимни вечери - Христо Смирненски 4 466 -
Обща характеристика на Ботевите творби 13 515 -
''Йохан''-Христо Смирненски 2 469 -
Теми, идеи и образи в поетическото творчество на Ботев, Вазов, Пенчо Славейков, Яворов, Дебелянов. 7 677 5.36
На прощаване - основни чувства в творбата 11 035 -
Тъмнината е тайнство на заплахата и страха (Зимни вечери) 5 664 -
Тест - Възраждане (ГПЧЕ Смолян) 9 196 3.00
Правопис на сложни думи 38 197 5.17
Идеи за теми по литература за 11 клас 33 686 4.91
"Зимни вечери" и нощната картина на града-гробница 3 512 -
Слято, полуслято и разделно писане на думи 36 262 -