Търсене на христо ботев

Заглавие Прочити Оценка
Как Ботев описва в "На Прощаване" робството 3 655 -
Образци на Ботевата публицистика/"Смешен плач", "Политическа зима"/ 24 570 -
"Свестните у нас считат за луди..."/есе/ 17 309 5.80
Христо БотевВ - "На прощаване" - страшният и славен път на борбата 4 356 -
Обща характеристика на Ботевите творби 14 440 -
Зимни вечери - Христо Смирненски 4 636 -
''Йохан''-Христо Смирненски 2 641 -
Теми, идеи и образи в поетическото творчество на Ботев, Вазов, Пенчо Славейков, Яворов, Дебелянов. 7 890 5.36
На прощаване - основни чувства в творбата 12 213 -
Тъмнината е тайнство на заплахата и страха (Зимни вечери) 5 878 -
Тест - Възраждане (ГПЧЕ Смолян) 9 358 3.00
Правопис на сложни думи 38 719 5.17
Идеи за теми по литература за 11 клас 33 975 4.91
Тези "Една българка" 44 940 -
"Зимни вечери" и нощната картина на града-гробница 3 716 -