Търсене на христо ботев

Заглавие Прочити Оценка
Как Ботев описва в "На Прощаване" робството 3 242 -
Образци на Ботевата публицистика/"Смешен плач", "Политическа зима"/ 22 561 -
"Свестните у нас считат за луди..."/есе/ 15 523 5.80
Христо БотевВ - "На прощаване" - страшният и славен път на борбата 3 928 -
Зимни вечери - Христо Смирненски 4 281 -
''Йохан''-Христо Смирненски 2 246 -
Теми, идеи и образи в поетическото творчество на Ботев, Вазов, Пенчо Славейков, Яворов, Дебелянов. 7 493 5.36
Обща характеристика на Ботевите творби 11 440 -
На прощаване - основни чувства в творбата 10 609 -
Тъмнината е тайнство на заплахата и страха (Зимни вечери) 5 398 -
Тест - Възраждане (ГПЧЕ Смолян) 9 003 3.00
Правопис на сложни думи 37 470 5.17
Идеи за теми по литература за 11 клас 33 206 4.91
"Зимни вечери" и нощната картина на града-гробница 3 300 -
Слято, полуслято и разделно писане на думи 35 550 -