Търсене на христо ботев

Заглавие Прочити Оценка
Изразни средства 109 067 5.75
Образци на Ботевата публицистика/"Смешен плач", "Политическа зима"/ 19 158 -
"Свестните у нас считат за луди..."/есе/ 11 411 5.80
Христо БотевВ - "На прощаване" - страшният и славен път на борбата 3 065 -
Зимни вечери - Христо Смирненски 3 500 -
''Йохан''-Христо Смирненски 1 288 -
Теми, идеи и образи в поетическото творчество на Ботев, Вазов, Пенчо Славейков, Яворов, Дебелянов. 6 653 5.36
Обща характеристика на Ботевите творби 7 049 -
На прощаване - основни чувства в творбата 5 604 -
Тъмнината е тайнство на заплахата и страха (Зимни вечери) 4 265 -
Тест - Възраждане (ГПЧЕ Смолян) 8 083 3.00
Правопис на сложни думи 35 327 5.17
Идеи за теми по литература за 11 клас 31 772 4.91
"Зимни вечери" и нощната картина на града-гробница 2 448 -
Слято, полуслято и разделно писане на думи 32 510 -