Търсене на христо ботев

Заглавие Прочити Оценка
"Старият музикант" - Христо Смирненски 20 960 -
"Пътят е страшен, но славен" (съчинение разсъждение) 5 176 -
Страданието като всевластна жизнена философия в цикъла "Зимни вечери" от Христо Смирненски 3 377 -
"Да бъде ден" - Христо Смирненски (анализ за матура) 28 171 -
"Ний" - Христо Смирненски (анализ за матура) 18 818 -
"Моята молитва" - Богът на разумът 10 217 -
Живеем в земята на Ботев (есе) 12 180 5.00
Призванието на жената – вчера, днес и утре (есе) 8 902 -
Свободата - избор и дълг на свободната човешка личност ("На Прощаване") 7 998 -
Родината, майката и либето в поезията на Ботев 23 441 5.93
"На прощаване" - Изборът на Ботевия лирически герой 3 213 -
Революцията и свободата в поезията на Хр. Ботев 18 387 -
Биография - Хр.Ботев 7 400 -
"На прощаване" 43 911 5.45
Как Ботев описва в "На Прощаване" робството 4 073 4.38