Търсене на христо ботев

Заглавие Прочити Оценка
"Пътят е страшен, но славен" (съчинение разсъждение) 6 708 -
"Старият музикант" - Христо Смирненски 21 848 -
Страданието като всевластна жизнена философия в цикъла "Зимни вечери" от Христо Смирненски 3 957 -
"Да бъде ден" - Христо Смирненски (анализ за матура) 29 369 -
"Моята молитва" - Богът на разумът 12 002 -
"Ний" - Христо Смирненски (анализ за матура) 19 809 -
Живеем в земята на Ботев (есе) 13 460 5.00
Призванието на жената – вчера, днес и утре (есе) 9 646 -
Свободата - избор и дълг на свободната човешка личност ("На Прощаване") 9 039 -
Родината, майката и либето в поезията на Ботев 24 802 5.93
Революцията и свободата в поезията на Хр. Ботев 19 198 -
"На прощаване" - Изборът на Ботевия лирически герой 3 707 -
Биография - Хр.Ботев 7 823 -
"На прощаване" 45 722 5.45
Как Ботев описва в "На Прощаване" робството 4 446 4.38