Търсене на христо ботев

Заглавие Прочити Оценка
"Пътят е страшен, но славен" (съчинение разсъждение) 6 330 -
"Старият музикант" - Христо Смирненски 21 568 -
Страданието като всевластна жизнена философия в цикъла "Зимни вечери" от Христо Смирненски 3 764 -
"Да бъде ден" - Христо Смирненски (анализ за матура) 28 808 -
"Моята молитва" - Богът на разумът 11 531 -
"Ний" - Христо Смирненски (анализ за матура) 19 451 -
Живеем в земята на Ботев (есе) 12 998 5.00
Призванието на жената – вчера, днес и утре (есе) 9 394 -
Свободата - избор и дълг на свободната човешка личност ("На Прощаване") 8 618 -
Родината, майката и либето в поезията на Ботев 24 524 5.93
"На прощаване" - Изборът на Ботевия лирически герой 3 513 -
Революцията и свободата в поезията на Хр. Ботев 18 902 -
Биография - Хр.Ботев 7 639 -
"На прощаване" 45 173 5.45
Как Ботев описва в "На Прощаване" робството 4 306 4.38