Търсене на христо ботев

Заглавие Прочити Оценка
"Старият музикант" - Христо Смирненски 16 010 -
Страданието като всевластна жизнена философия в цикъла "Зимни вечери" от Христо Смирненски 2 340 -
"Да бъде ден" - Христо Смирненски (анализ за матура) 19 432 -
"Моята молитва" - Богът на разумът 5 817 -
"Ний" - Христо Смирненски (анализ за матура) 13 931 -
Живеем в земята на Ботев (есе) 10 035 5.00
Призванието на жената – вчера, днес и утре (есе) 7 204 -
Свободата - избор и дълг на свободната човешка личност ("На Прощаване") 5 015 -
Родината, майката и либето в поезията на Ботев 21 426 5.93
"На прощаване" - Изборът на Ботевия лирически герой 2 219 -
Революцията и свободата в поезията на Хр. Ботев 17 058 -
Биография - Хр.Ботев 6 496 -
Как Ботев описва в "На Прощаване" робството 3 397 4.38
Как Ботев описва в "На Прощаване" робството 2 390 -
"На прощаване" 37 551 5.45