Търсене на христо ботев

Заглавие Прочити Оценка
Живот и смърт в стихотворението „На прощаване” от Христо Ботев 5 336 -
„Като брата си ще станат - силно да любят и мразят“, Христо Ботев, "На прощаване" 11 387 -
Съчинение разсъждение върху "На прощаване - Христо Ботев" 13 360 5.82
Изборът на лирическия герой в стихотворението "На прощаване" от Христо Ботев 7 315 -
Христо Ботев - На Прощаване 3 626 6.00
"На прощаване" - Изборът на лирическия герой (съчинение разсъждение) 43 239 5.40
До моето първо либе - план конспект 28 774 -
"На прощаване" от Христо Ботев 7 079 5.20
Смърт и безсмъртие в "Хаджи Димитър" 27 585 -
Да бъде ден - Христо Смирненски 4 361 -
Анализ "На прощаване в 1868" 22 937 -
Христо Ботев - "На прощаване" 7 641 -
Променената гледна точка за света на героя в "Приказка за стълбата" на Христо Смирненски 18 177 5.80
"Юноша" - Христо Смирненски (анализ за матура) 29 191 -
"Йохан" - Христо Смирненски (анализ за матура) 25 443 -