Търсене на христо ботев

Заглавие Прочити Оценка
Съчинение разсъждение върху "На прощаване - Христо Ботев" 10 841 5.82
„Като брата си ще станат - силно да любят и мразят“, Христо Ботев, "На прощаване" 5 441 -
Христо Ботев - На Прощаване 2 576 6.00
Изборът на лирическия герой в стихотворението "На прощаване" от Христо Ботев 1 696 -
"На прощаване" - Изборът на лирическия герой (съчинение разсъждение) 39 381 5.40
До моето първо либе - план конспект 24 624 -
"На прощаване" от Христо Ботев 6 035 5.20
Смърт и безсмъртие в "Хаджи Димитър" 22 061 -
Да бъде ден - Христо Смирненски 2 819 -
Христо Ботев - "На прощаване" 5 886 -
Анализ "На прощаване в 1868" 15 827 -
Променената гледна точка за света на героя в "Приказка за стълбата" на Христо Смирненски 16 088 5.80
"Юноша" - Христо Смирненски (анализ за матура) 19 937 -
"Йохан" - Христо Смирненски (анализ за матура) 17 112 -
"Пътят е страшен, но славен" (съчинение разсъждение) 3 263 -