Търсене на христо ботев

Заглавие Прочити Оценка
Христо Ботев (автобиография) 55 302 -
Христо Ботев - живот и творчество по години 4 345 -
Христо Ботев - "Борба" 5 617 -
Робството и свободата в поезията на Христо Ботев 9 453 -
Пътят на човека от робството към свободата в "Хайдути" от Хр.Ботев 19 373 -
Обесването на Васил Левски (Христо Ботев) - текст 3 739 5.83
Христо Ботев 4 562 5.00
Образът на майката в поезията на Христо Ботев 31 529 5.20
Христо Ботев /систематизиран материал за контролна работа/ 25 891 -
Христо Смирненски - подготовка за матура 24 986 -
Революцията и свободата в поезията на Христо Ботев 27 549 4.22
Пътят на бореца за свобода - Съчинение разсъждение върху „На прощаване” в 1868г. от Христо Ботев 39 761 5.18
"На прощаване" (съчинение разсъждение) 77 550 5.49
Изборът на лирическия герой в поемата "На прощаване" от Христо Ботев - съчинение разсъждение 27 552 4.91
Изразни средства 241 296 5.75