Търсене на христо ботев

Заглавие Прочити Оценка
Христо Ботев (автобиография) 53 746 -
Христо Ботев - живот и творчество по години 3 866 -
Христо Ботев - "Борба" 5 153 -
Робството и свободата в поезията на Христо Ботев 7 904 -
Пътят на човека от робството към свободата в "Хайдути" от Хр.Ботев 17 687 -
Обесването на Васил Левски (Христо Ботев) - текст 3 433 5.83
Христо Ботев 4 224 5.00
Образът на майката в поезията на Христо Ботев 30 625 5.20
Христо Ботев /систематизиран материал за контролна работа/ 24 647 -
Христо Смирненски - подготовка за матура 24 095 -
Революцията и свободата в поезията на Христо Ботев 26 939 4.22
Пътят на бореца за свобода - Съчинение разсъждение върху „На прощаване” в 1868г. от Христо Ботев 39 081 5.18
Изборът на лирическия герой в поемата "На прощаване" от Христо Ботев - съчинение разсъждение 27 137 4.91
"На прощаване" (съчинение разсъждение) 75 143 5.49
Живот и смърт в стихотворението „На прощаване” от Христо Ботев 4 958 -