Търсене на христо ботев план

Заглавие Прочити Оценка
"Свестните у нас считат за луди..."/есе/ 13 466 5.80
Темата за войната и мира, за любовта и за високата цена на щастието в Песен шеста на Илиада 18 445 4.80
Христо БотевВ - "На прощаване" - страшният и славен път на борбата 3 300 -
Обща характеристика на Ботевите творби 8 720 -
Зимни вечери - Христо Смирненски 3 806 -
''Йохан''-Христо Смирненски 1 685 -
Теми, идеи и образи в поетическото творчество на Ботев, Вазов, Пенчо Славейков, Яворов, Дебелянов. 6 986 5.36
На прощаване - основни чувства в творбата 7 121 -
Тъмнината е тайнство на заплахата и страха (Зимни вечери) 4 670 -
Тест - Възраждане (ГПЧЕ Смолян) 8 396 3.00
Правопис на сложни думи 35 946 5.17
Идеи за теми по литература за 11 клас 32 258 4.91
Най-важните дати и години от 6-ти клас (материал за преговор) 43 450 5.55
"Зимни вечери" и нощната картина на града-гробница 2 820 -
Слято, полуслято и разделно писане на думи 33 661 -