Търсене на христо ботев план

Заглавие Прочити Оценка
"Йохан" - Христо Смирненски (анализ за матура) 23 521 -
Променената гледна точка за света на героя в "Приказка за стълбата" на Христо Смирненски 16 511 5.80
"Юноша" - Христо Смирненски (анализ за матура) 25 890 -
Хаджи Димитър - план конспект 20 602 -
"Старият музикант" - Христо Смирненски 19 798 -
"Пътят е страшен, но славен" (съчинение разсъждение) 3 578 -
На прощаване - план конспект 22 498 -
Майце си - план конспект 18 011 -
Към брата си - план конспект 16 682 -
Страданието като всевластна жизнена философия в цикъла "Зимни вечери" от Христо Смирненски 2 752 -
"Да бъде ден" - Христо Смирненски (анализ за матура) 26 247 -
Изработване на план-тезис за интерпретативно съчинение 29 048 5.33
"Ний" - Христо Смирненски (анализ за матура) 17 528 -
"Моята молитва" - Богът на разумът 6 930 -
Живеем в земята на Ботев (есе) 10 680 5.00