Търсене на христо ботев

Заглавие Прочити Оценка
Христо Ботев (автобиография) 55 497 -
Христо Ботев - живот и творчество по години 4 401 -
Христо Ботев - "Борба" 5 666 -
Робството и свободата в поезията на Христо Ботев 9 616 -
Пътят на човека от робството към свободата в "Хайдути" от Хр.Ботев 19 684 -
Обесването на Васил Левски (Христо Ботев) - текст 3 779 5.83
Христо Ботев 4 610 5.00
Образът на майката в поезията на Христо Ботев 31 618 5.20
Христо Ботев /систематизиран материал за контролна работа/ 26 056 -
Христо Смирненски - подготовка за матура 25 117 -
Революцията и свободата в поезията на Христо Ботев 27 644 4.22
Пътят на бореца за свобода - Съчинение разсъждение върху „На прощаване” в 1868г. от Христо Ботев 39 820 5.18
Изразни средства 243 838 5.75
"На прощаване" (съчинение разсъждение) 77 755 5.49
Изборът на лирическия герой в поемата "На прощаване" от Христо Ботев - съчинение разсъждение 27 603 4.91