Търсене на христо ботев

Заглавие Прочити Оценка
Христо Ботев (автобиография) 52 785 -
Христо Ботев - живот и творчество по години 3 611 -
Христо Ботев - "Борба" 4 923 -
Робството и свободата в поезията на Христо Ботев 7 066 -
Пътят на човека от робството към свободата в "Хайдути" от Хр.Ботев 17 058 -
Обесването на Васил Левски (Христо Ботев) - текст 3 232 5.83
Христо Ботев 4 007 5.00
Образът на майката в поезията на Христо Ботев 29 977 5.20
Христо Ботев /систематизиран материал за контролна работа/ 24 168 -
Христо Смирненски - подготовка за матура 23 621 -
Революцията и свободата в поезията на Христо Ботев 26 672 4.22
Пътят на бореца за свобода - Съчинение разсъждение върху „На прощаване” в 1868г. от Христо Ботев 38 685 5.18
Изборът на лирическия герой в поемата "На прощаване" от Христо Ботев - съчинение разсъждение 26 794 4.91
"На прощаване" (съчинение разсъждение) 73 359 5.49
Живот и смърт в стихотворението „На прощаване” от Христо Ботев 4 621 -