Търсене на христо ботев

Заглавие Прочити Оценка
Христо Ботев (автобиография) 50 302 -
Христо Ботев - живот и творчество по години 2 794 -
Христо Ботев - "Борба" 4 200 -
Робството и свободата в поезията на Христо Ботев 5 004 -
Пътят на човека от робството към свободата в "Хайдути" от Хр.Ботев 13 702 -
Обесването на Васил Левски (Христо Ботев) - текст 2 642 5.83
Христо Ботев 3 429 5.00
Образът на майката в поезията на Христо Ботев 28 246 5.20
Христо Ботев /систематизиран материал за контролна работа/ 22 103 -
Революцията и свободата в поезията на Христо Ботев 25 732 4.50
Пътят на бореца за свобода - Съчинение разсъждение върху „На прощаване” в 1868г. от Христо Ботев 37 171 5.18
Христо Смирненски - подготовка за матура 20 425 -
Изборът на лирическия герой в поемата "На прощаване" от Христо Ботев - съчинение разсъждение 26 047 4.91
"На прощаване" (съчинение разсъждение) 71 072 5.49
Живот и смърт в стихотворението „На прощаване” от Христо Ботев 4 179 -