Търсене на христо ботев

Заглавие Прочити Оценка
Христо Ботев (автобиография) 55 046 -
Христо Ботев - живот и творчество по години 4 281 -
Христо Ботев - "Борба" 5 508 -
Робството и свободата в поезията на Христо Ботев 9 251 -
Пътят на човека от робството към свободата в "Хайдути" от Хр.Ботев 19 104 -
Обесването на Васил Левски (Христо Ботев) - текст 3 677 5.83
Христо Ботев 4 503 5.00
Образът на майката в поезията на Христо Ботев 31 392 5.20
Христо Ботев /систематизиран материал за контролна работа/ 25 623 -
Христо Смирненски - подготовка за матура 24 839 -
Революцията и свободата в поезията на Христо Ботев 27 410 4.22
Пътят на бореца за свобода - Съчинение разсъждение върху „На прощаване” в 1868г. от Христо Ботев 39 619 5.18
Изборът на лирическия герой в поемата "На прощаване" от Христо Ботев - съчинение разсъждение 27 454 4.91
"На прощаване" (съчинение разсъждение) 76 992 5.49
Изразни средства 234 817 5.75