Търсене на христо ботев

Заглавие Прочити Оценка
Христо Ботев (автобиография) 51 972 -
Христо Ботев - живот и творчество по години 3 360 -
Христо Ботев - "Борба" 4 670 -
Робството и свободата в поезията на Христо Ботев 6 448 -
Пътят на човека от робството към свободата в "Хайдути" от Хр.Ботев 16 114 -
Обесването на Васил Левски (Христо Ботев) - текст 3 090 5.83
Христо Ботев 3 838 5.00
Образът на майката в поезията на Христо Ботев 29 496 5.20
Христо Ботев /систематизиран материал за контролна работа/ 23 261 -
Христо Смирненски - подготовка за матура 23 126 -
Революцията и свободата в поезията на Христо Ботев 26 381 4.22
Пътят на бореца за свобода - Съчинение разсъждение върху „На прощаване” в 1868г. от Христо Ботев 38 406 5.18
Изборът на лирическия герой в поемата "На прощаване" от Христо Ботев - съчинение разсъждение 26 622 4.91
"На прощаване" (съчинение разсъждение) 72 712 5.49
Живот и смърт в стихотворението „На прощаване” от Христо Ботев 4 502 -