Търсене на христо ботев

Заглавие Прочити Оценка
Христо Ботев (автобиография) 50 119 -
Христо Ботев - живот и творчество по години 2 700 -
Христо Ботев - "Борба" 4 129 -
Робството и свободата в поезията на Христо Ботев 4 648 -
Пътят на човека от робството към свободата в "Хайдути" от Хр.Ботев 13 533 -
Обесването на Васил Левски (Христо Ботев) - текст 2 572 5.83
Христо Ботев 3 374 5.00
Образът на майката в поезията на Христо Ботев 28 097 5.20
Христо Ботев /систематизиран материал за контролна работа/ 21 971 -
Революцията и свободата в поезията на Христо Ботев 25 644 4.50
Пътят на бореца за свобода - Съчинение разсъждение върху „На прощаване” в 1868г. от Христо Ботев 37 001 5.18
Христо Смирненски - подготовка за матура 20 070 -
Изборът на лирическия герой в поемата "На прощаване" от Христо Ботев - съчинение разсъждение 25 990 4.91
"На прощаване" (съчинение разсъждение) 70 928 5.49
Живот и смърт в стихотворението „На прощаване” от Христо Ботев 4 089 -