Търсене на трансформиращ преразказ на една българка 4 част от името на баба илийца

Заглавие Прочити Оценка
Моралната победа на баба Илийца в диалога с Хасан ага в I-ва част на разказа "Една българка" - съчинение разсъждение 5 168 3.86
Трансформиращ преразказ на "Вида" от името на Вида 10 186 -
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 53 169 5.26
Тези "Една българка" 3 852 -
2 глава - преразказ от името на баба Илийца 9 892 3.89
"Една българка" - обикновеното и необикновеното у баба Илийца 11 777 5.88
Една българка 16 445 5.87
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина 7 284 -
Трансформиращият преразказ 28 943 4.68
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 13 762 5.64
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 6 157 4.67
Качествата на баба Илийца, разкрити в епизода на брега на Искъра - съчинение разсъждение 8 827 5.44
Трансформиращ преразказ на тема: ,,Слънцето и Луната''-от името на Луната 2 989 -
Баба Илийца пред изпитание на силата и волята 9 001 5.32
Баба Илийца пред изпитание на силата и волята 7 124 5.58