Търсене на трансформиращ преразказ на една българка 4 част от името на баба илийца

Заглавие Прочити Оценка
втора глава на ''Една българка'' 16 359 5.15
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 57 464 5.26
Моралната победа на баба Илийца в диалога с Хасан ага в I-ва част на разказа "Една българка" - съчинение разсъждение 7 291 3.86
Тези "Една българка" 23 307 -
2 глава - преразказ от името на баба Илийца 11 588 3.89
"Една българка" - обикновеното и необикновеното у баба Илийца 13 081 5.88
Една българка 19 392 5.87
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина 20 812 -
Трансформиращият преразказ 31 508 4.68
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 14 898 5.64
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 7 248 4.67
Качествата на баба Илийца, разкрити в епизода на брега на Искъра - съчинение разсъждение 13 840 5.44
Трансформиращ преразказ на тема: ,,Слънцето и Луната''-от името на Луната 4 261 -
Баба Илийца пред изпитание на силата и волята 10 198 5.32
ТЕЗИ на Баба ти Илийца 18 252 -