Търсене на трансформиращ преразказ на бай ганьо у иречека от им името на неутрален разказвач

Заглавие Прочити Оценка
Тест по литература 13 737 5.42
Тестови задачи върху творчеството на Алеко Константинов и Йордан Йовков 4 279 6.00
Преизказно наклонение 18 232 -
В един есенен ден по шосето 20 585 -
Тест – литература 7 клас - Ал. Константинов 1 433 -
Илиада - тема, сюжет, композиция 19 602 5.55
Теми за сьчинения разсьждения по литература за 7кл-"На прощаване" 9 414 4.78
Как разбирате смисала на стиха : "пътят е страшен, но славен" 15 910 5.41
Анализ "На прощаване в 1868" 16 058 -
Съчинение разсъждение върху "На прощаване - Христо Ботев" 10 902 5.82
Нашето и чуждото на Чикагското изложение (анализ) 7 124 -
Тест по български език и литература 12 902 4.86
Kъде си вярна ти любов народна (есе) 5 230 -
Работа с директории (справочници) под MS DOS 10 445 -
Пътуващият човек в творчеството на Алеко 6 120 -