Търсене на трансформиращ преразказ на Бай Ганьо у Иречека от им името на неутрален разказвач

Заглавие Прочити Оценка
Алеко Константинов 6 219 -
Тест по литература 14 562 5.42
Тестови задачи върху творчеството на Алеко Константинов и Йордан Йовков 5 130 6.00
Илиада - тема, сюжет, композиция 22 756 5.55
Тест – литература 7 клас - Ал. Константинов 2 153 -
В един есенен ден по шосето 21 240 -
Анализ "На прощаване в 1868" 19 522 -
Нашето и чуждото на Чикагското изложение (анализ) 12 358 -
Теми за сьчинения разсьждения по литература за 7кл-"На прощаване" 9 957 4.78
Как разбирате смисала на стиха : "пътят е страшен, но славен" 17 498 5.41
Съчинение разсъждение върху "На прощаване - Христо Ботев" 12 193 5.82
Тест по български език и литература 13 688 4.86
Kъде си вярна ти любов народна (есе) 5 915 -
Алеко Константинов - "До Чикаго и назад" 12 016 5.64
Работа с директории (справочници) под MS DOS 11 297 -