Търсене на трансформиращ преразказ на Бай Ганьо у Иречека от им името на неутрален разказвач

Заглавие Прочити Оценка
Алеко Константинов 5 577 -
Тест по литература 14 056 5.42
Тестови задачи върху творчеството на Алеко Константинов и Йордан Йовков 4 660 6.00
Тест – литература 7 клас - Ал. Константинов 1 713 -
В един есенен ден по шосето 20 777 -
Илиада - тема, сюжет, композиция 21 070 5.55
Теми за сьчинения разсьждения по литература за 7кл-"На прощаване" 9 607 4.78
Анализ "На прощаване в 1868" 17 406 -
Как разбирате смисала на стиха : "пътят е страшен, но славен" 16 492 5.41
Нашето и чуждото на Чикагското изложение (анализ) 9 819 -
Съчинение разсъждение върху "На прощаване - Христо Ботев" 11 251 5.82
Тест по български език и литература 13 210 4.86
Kъде си вярна ти любов народна (есе) 5 480 -
Работа с директории (справочници) под MS DOS 10 753 -
Алеко Константинов - "До Чикаго и назад" 11 283 5.64