Търсене на трансформиращ преразказ на Бай Ганьо у Иречека от им името на неутрален разказвач

Заглавие Прочити Оценка
Тест по литература 13 830 5.42
Преизказно наклонение 18 693 -
Тестови задачи върху творчеството на Алеко Константинов и Йордан Йовков 4 377 6.00
В един есенен ден по шосето 20 650 -
Тест – литература 7 клас - Ал. Константинов 1 514 -
Илиада - тема, сюжет, композиция 19 758 5.55
Теми за сьчинения разсьждения по литература за 7кл-"На прощаване" 9 474 4.78
Анализ "На прощаване в 1868" 16 328 -
Как разбирате смисала на стиха : "пътят е страшен, но славен" 15 992 5.41
Съчинение разсъждение върху "На прощаване - Христо Ботев" 11 005 5.82
Нашето и чуждото на Чикагското изложение (анализ) 7 292 -
Тест по български език и литература 12 996 4.86
Kъде си вярна ти любов народна (есе) 5 307 -
Работа с директории (справочници) под MS DOS 10 548 -
Пътуващият човек в творчеството на Алеко 6 190 -