Търсене на трансформиращ преразказ на Бай Ганьо у Иречека от им името на неутрален разказвач

Заглавие Прочити Оценка
Преразказ с елемент на разсъждения на "Една българка" 4 055 -
"По жътва" - сбит преразказ 9 145 -
"Дядо Йоцо гледа "- кратък анализ 20 224 -
Тест на Алеко Константинов (1 група) 31 046 5.11
Тест на Алеко Константинов (2 група) 25 797 -
Уводи и тези - "Мамино детенце", "На прощаване", "Българският език" 40 405 5.11
Тест - изходно ниво след седми клас 34 827 5.69
Идеи за теми по литература за 11 клас 32 925 4.91
Пътят на бореца за свобода - Съчинение разсъждение върху „На прощаване” в 1868г. от Христо Ботев 38 768 5.18
Изработване на план-тезис за интерпретативно съчинение 30 287 5.33
Немили-недраги 5 глава 11 393 4.82
Преизказно наклонение 28 702 -
Изборът на лирическия герой в поемата "На прощаване" от Христо Ботев - съчинение разсъждение 26 859 4.91
На прощаване - план конспект 23 876 -
Теми за сьчинения разсьждения по литература за 7кл.-"Немили-недраги" 24 897 4.16