Търсене на трансформиращ преразказ на Бай Ганьо пътува от името на неутрален разказвач

Заглавие Прочити Оценка
Работа с директории (справочници) под MS DOS 11 559 -
Автори и литературни произведения 5 336 -
Какво не трябва да допускаме при писането на съчинение разсъждение? 5 036 5.17
Пътуващият човек в творчеството на Алеко 7 070 -
Съчинение разсъждение на стихотворението "На прощаване" 10 128 2.56
Ученически речник 4 724 4.80
"На прощаване" от Христо Ботев 6 848 5.20
Житейският избор на лирическият герой в стихотворението „На прощаване в 1868г” 10 456 -
Училището през погледа на ученика... 4 304 6.00
Тестови задачи върху творчеството на Алеко Константинов и Йордан Йовков 5 326 6.00
„Като брата си ще станат - силно да любят и мразят“, Христо Ботев, "На прощаване" 10 308 -
Мотивите, определящи пътя на бунтовника - съчинение разсъждение 9 355 3.90
Духовната красота на лирическия герой от поемата "На прощаване" 5 247 -
Пелопонеска война 6 064 5.67
Изисквания при разработка на сьчинение разсьждение 5 990 4.63