Търсене на тест изходно ниво по география 8 клас европа

Заглавие Прочити Оценка
География на транспорта и съобщенията в България 9 152 -
География на животновъдството в България (стр.4) 11 620 -
"Първите впечатления при срещата с Новия свят" - съчинение разсъждение 11 373 5.38
География на химическата промишленост в България 12 024 5.75
Учебна програма по математика 12 клас - I равнище 28 205 5.60
География на селищата в България 5 827 -
Тест на Алеко Константинов (2 група) 25 754 -
География на зеленчукопроизводството, лозарството и овощарството в България (стр.4) 11 321 -
Тест на Алеко Константинов (1 група) 31 008 5.11
География на зеленчукопроизводството, лозарството и овощарството в България (стр.1) 6 238 -
География на зеленчукопроизводството, лозарството и овощарството в България (стр.3) 11 088 -
География на зърнопроизводството в България 5 877 -
География на животновъдството в България (стр.3) 7 680 -
География на промишлеността за строителни материали на строителството 10 249 -
География на животновъдството в България (стр.2) 5 374 -