Търсене на тест география 9 клас

Заглавие Прочити Оценка
География на хранително-вкусовата промишленост в България 23 611 6.00
География на туризма в България 19 895 -
География на зеленчукопроизводството, лозарството и овощарството в България (стр.2) 18 779 -
География на населението в България 15 327 6.00
Термини по география 12 873 5.60
География на леката промишленост в България 14 107 -
География на животновъдството в България (стр.4) 11 087 -
География на химическата промишленост в България 11 524 5.75
География на България 6 879 -
География на зеленчукопроизводството, лозарството и овощарството в България (стр.4) 10 792 -
География на зеленчукопроизводството, лозарството и овощарството в България (стр.3) 10 518 -
География на транспорта и съобщенията в България 8 647 -
География на животновъдството в България (стр.3) 7 111 -
География на промишлеността за строителни материали на строителството 9 766 -
Тест на Алеко Константинов (1 група) 29 418 5.11