Търсене на тест география 9 клас

Заглавие Прочити Оценка
География на хранително-вкусовата промишленост в България 23 498 6.00
География на туризма в България 19 797 -
География на зеленчукопроизводството, лозарството и овощарството в България (стр.2) 18 652 -
География на населението в България 15 217 6.00
Термини по география 12 760 5.60
География на леката промишленост в България 14 006 -
География на животновъдството в България (стр.4) 10 989 -
География на химическата промишленост в България 11 429 5.75
География на България 6 759 -
География на зеленчукопроизводството, лозарството и овощарството в България (стр.4) 10 689 -
География на зеленчукопроизводството, лозарството и овощарството в България (стр.3) 10 404 -
География на транспорта и съобщенията в България 8 557 -
География на животновъдството в България (стр.3) 7 008 -
География на промишлеността за строителни материали на строителството 9 676 -
Тест на Алеко Константинов (1 група) 29 148 5.11