Търсене на списък с герои от разказите на йордан йовков

Заглавие Прочити Оценка
Списък с герои от разказите на Елин Пелин 76 901 6.00
"Съдбата или своя собствен избор следва Шибил в едноименния разказ на Йовков" (Литературно интерпретативно съчинение) 4 847 -
Йордан Йовков - автобиография 14 153 -
Хуманизмът в творчеството на Йордан Йовков 11 352 -
Йордан Йовков - „По жицата” - анализ 17 251 -
Тестови задачи върху творчеството на Алеко Константинов и Йордан Йовков 5 277 6.00
Другоселец - Йордан Йовков (текст) 7 489 -
Защо Моканина изрича своята благородна лъжа? (Интерпретативно съчинение - "По жицата" - Йордан Йовков) 13 201 5.43
Какво е за Гунчовото семейсто бялата лястовичка? ("По Жицата", Йордан Йовков) 6 525 -
Страданието и състраданието в разказа "По жицата" на Й.Йовков 15 899 4.57
Възторженият ценител на човешката красота - Йордан Йовков 5 277 -
Йордан Йовков "По жицата" (1927 г.) 10 663 5.86
"Защо Моканина изрича своята льжа"-Сьчинение разсьждение вьрху разказа "По жицата" от Йордан Йовков 24 684 4.73
Образът на Моканина / Нравствената красота на Петър Моканина ("По жицата") 33 701 5.95
Изненадва ли ни възклицанието на Моканина: "Боже, колко мъка има по тоя свят, боже!” (Анализ) 15 692 -