Търсене на списък с герои от разказите на йордан йовков

Заглавие Прочити Оценка
Списък с герои от разказите на Елин Пелин 68 633 6.00
"Съдбата или своя собствен избор следва Шибил в едноименния разказ на Йовков" (Литературно интерпретативно съчинение) 3 539 -
Йордан Йовков - автобиография 13 461 -
Хуманизмът в творчеството на Йордан Йовков 10 906 -
Йордан Йовков - „По жицата” - анализ 14 473 -
Тестови задачи върху творчеството на Алеко Константинов и Йордан Йовков 4 686 6.00
Другоселец - Йордан Йовков (текст) 7 081 -
Защо Моканина изрича своята благородна лъжа? (Интерпретативно съчинение - "По жицата" - Йордан Йовков) 12 128 5.43
Какво е за Гунчовото семейсто бялата лястовичка? ("По Жицата", Йордан Йовков) 5 575 -
Страданието и състраданието в разказа "По жицата" на Й.Йовков 15 057 4.57
Възторженият ценител на човешката красота - Йордан Йовков 4 679 -
Йордан Йовков "По жицата" (1927 г.) 9 641 5.86
"Защо Моканина изрича своята льжа"-Сьчинение разсьждение вьрху разказа "По жицата" от Йордан Йовков 22 391 4.73
Образът на Моканина / Нравствената красота на Петър Моканина ("По жицата") 26 288 5.95
Изненадва ли ни възклицанието на Моканина: "Боже, колко мъка има по тоя свят, боже!” (Анализ) 9 216 -