Търсене на сбит преразказ на 22 песен от илиада

Заглавие Прочити Оценка
Трансформиращ преразказ на "Една българка" върху III част от името на баба Илийца 40 672 5.67
Запалила се Перущница (народна песен) 1 902 -
Във Батак село голямо (народна песен) 2 447 -
Баташките дворове тревясали (народна песен) 2 122 -
2 глава - преразказ от името на баба Илийца 10 933 3.89
"Песен за човека" 3 472 -
Изворът на белоногата (преразказ) 16 690 -
"Немили - недграги" - трансформираш преразказ от името на Македоски 24 653 4.58
Ахил и Хектор-въплащение на Омировия идеал за човека 3 914 -
Подробен преразказ от II глава (част) на "Една българка" от името на баба Илийца 25 299 5.35
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 14 494 5.64
Преразказ 5 892 3.50
"Една българка" (трансформиращ преразказ върху трета част (от името на баба Илийца) 23 291 5.58
Преразказ на Христовия път 3 464 -
С какви качества се разкриват образите на Ахил и Агамемнон чрез свадата помежду им 3 449 -