Търсене на сбит преразказ на 22 песен от илиада

Заглавие Прочити Оценка
Сравнителна характеристика между Ахил и Хектор (Илиада) 11 336 -
Обрасите на героите от "Илиада" 3 620 -
Женската хубост в "Илиада" 1 686 -
Трансформиращ преразказ на "Вида" от името на Вида 11 005 -
Славеят на китайския император (подробен преразказ) 9 177 -
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина 10 550 -
Малкият принц (трансформиращ преразказ от името на лисицата) 8 553 -
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 14 570 -
Илиада - тема, сюжет, композиция 19 854 5.55
Трансформиращ творчески преразказ 36 396 5.19
Интерпретативно съчинение на "Песен за човека" от Вапцаров 34 747 4.47
Хора и Богове в "Илиада" 15 816 -
Конфликтът между Ахил и Агамемнон в "Илиада" 15 544 -
Темата за гнева в "Илиада" 12 420 -
Българи глава вдигнаха (народна песен) 3 530 -