Търсене на сбит преразказ на 22 песен от илиада

Заглавие Прочити Оценка
Сравнителна характеристика между Ахил и Хектор (Илиада) 12 022 -
Обрасите на героите от "Илиада" 4 141 -
Женската хубост в "Илиада" 2 005 -
Трансформиращ преразказ на "Вида" от името на Вида 12 629 -
Славеят на китайския император (подробен преразказ) 9 567 -
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина 15 229 -
Малкият принц (трансформиращ преразказ от името на лисицата) 10 937 -
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 16 002 -
Илиада - тема, сюжет, композиция 21 418 5.55
Трансформиращ творчески преразказ 37 074 5.19
Интерпретативно съчинение на "Песен за човека" от Вапцаров 35 470 4.47
Хора и Богове в "Илиада" 18 468 -
Конфликтът между Ахил и Агамемнон в "Илиада" 19 544 -
Темата за гнева в "Илиада" 13 440 -
Българи глава вдигнаха (народна песен) 3 795 -