Търсене на сбит преразказ на 22 песен от илиада

Заглавие Прочити Оценка
Сравнителна характеристика между Ахил и Хектор (Илиада) 13 208 -
Обрасите на героите от "Илиада" 5 350 -
Женската хубост в "Илиада" 2 606 -
Трансформиращ преразказ на "Вида" от името на Вида 16 194 -
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина 28 530 -
Славеят на китайския император (подробен преразказ) 10 354 -
Малкият принц (трансформиращ преразказ от името на лисицата) 16 212 -
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 18 445 -
Илиада - тема, сюжет, композиция 25 550 5.55
Трансформиращ творчески преразказ 38 307 5.19
Хора и Богове в "Илиада" 23 778 -
Интерпретативно съчинение на "Песен за човека" от Вапцаров 36 252 4.47
Конфликтът между Ахил и Агамемнон в "Илиада" 27 605 -
Темата за гнева в "Илиада" 16 425 -
Трансформиращ преразказ на "Една българка" върху III част от името на баба Илийца 52 969 5.67