Търсене на сбит преразказ на 22 песен от илиада

Заглавие Прочити Оценка
Черна песен - анализ 5 160 -
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение) 3 908 -
Образът на Ахил, Омир - Илиада (ЛИС) 15 330 -
Гневът на Ахил-движеща сила в героичния свят на “Илиада” (план за лис) 16 141 -
Преразказ с елементи на разсъждение 15 167 5.29
Никола Вапцаров - Песен за човека (анализ) 20 888 -
Радини вълнения- сбит преразказ- Под Игото - Иван Вазов 9 560 -
Трансформиращият преразказ 30 660 4.68
Бай Ганьо у Иречека (трансформиращ преразказ от името на проф. Иречек) 19 030 5.50
Образът на Хектор (Илиада) 115 254 5.31
Руско е Рожен заптисал (народна песен) 3 288 -
"По жътва" - сбит преразказ 11 347 4.64
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 20 602 5.14
"По жътва" - сбит преразказ 8 630 -
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 55 913 5.26