Търсене на сбит преразказ на 22 песен от илиада

Заглавие Прочити Оценка
Черна песен - анализ 4 050 -
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение) 3 563 -
Образът на Ахил, Омир - Илиада (ЛИС) 13 663 -
Гневът на Ахил-движеща сила в героичния свят на “Илиада” (план за лис) 14 484 -
Преразказ с елементи на разсъждение 14 603 5.29
Никола Вапцаров - Песен за човека (анализ) 18 094 -
Радини вълнения- сбит преразказ- Под Игото - Иван Вазов 8 860 -
Трансформиращият преразказ 29 626 4.68
Бай Ганьо у Иречека (трансформиращ преразказ от името на проф. Иречек) 17 864 5.50
Руско е Рожен заптисал (народна песен) 2 999 -
Образът на Хектор (Илиада) 107 807 5.31
"По жътва" - сбит преразказ 10 625 4.64
"По жътва" - сбит преразказ 8 012 -
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 18 956 5.14
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 53 829 5.26