Търсене на сбит преразказ на 22 песен от илиада

Заглавие Прочити Оценка
Черна песен - анализ 4 306 -
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение) 3 672 -
Образът на Ахил, Омир - Илиада (ЛИС) 14 795 -
Гневът на Ахил-движеща сила в героичния свят на “Илиада” (план за лис) 15 744 -
Преразказ с елементи на разсъждение 14 746 5.29
Никола Вапцаров - Песен за човека (анализ) 18 344 -
Радини вълнения- сбит преразказ- Под Игото - Иван Вазов 9 053 -
Трансформиращият преразказ 29 844 4.68
Бай Ганьо у Иречека (трансформиращ преразказ от името на проф. Иречек) 18 000 5.50
Образът на Хектор (Илиада) 113 777 5.31
Руско е Рожен заптисал (народна песен) 3 078 -
"По жътва" - сбит преразказ 10 722 4.64
"По жътва" - сбит преразказ 8 106 -
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 19 478 5.14
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 55 244 5.26