Търсене на сбит преразказ на 22 песен от илиада

Заглавие Прочити Оценка
Илиада - анализ на 1, 2, 6, 18 и 22 песен 182 032 5.20
Щастливият принц (сбит преразказ) 24 553 -
Темата за войната и мира, за любовта и за високата цена на щастието в Песен шеста на Илиада 16 420 4.80
Косачи - сбит преразказ 13 634 -
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 5 794 -
Образът на Ахил (Илиада) 130 936 5.37
Илиада - осемнадесета песен 2 295 -
Качествена характеристика на Ахил и Хектор в XXII песен на "Илиада" от Омир (Литературна интерпретация) 3 972 -
Образът на Терсит в "Илиада" 12 686 -
Трансформиращ преразказ 56 256 4.83
Темата за гнева според първа глава в поемата "Илиада" 2 691 -
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 80 052 5.74
Отношението на лирическия говорител към злодея, прероден в човек в "Песен за човека" от Никола Вапцаров 7 141 5.70
"По жътва" - сбит преразказ 66 408 5.13
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение 14 335 -