Търсене на сбит преразказ на 22 песен от илиада

Заглавие Прочити Оценка
Илиада - анализ на 1, 2, 6, 18 и 22 песен 255 853 5.21
Щастливият принц (сбит преразказ) 29 981 -
Темата за войната и мира, за любовта и за високата цена на щастието в Песен шеста на Илиада 20 311 4.80
Образът на Ахил (Илиада) 178 811 5.38
Косачи - сбит преразказ 24 817 -
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 19 147 -
Илиада - осемнадесета песен 4 397 -
Трансформиращ преразказ 77 485 4.83
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 126 341 5.74
Образът на Терсит в "Илиада" 25 824 -
Качествена характеристика на Ахил и Хектор в XXII песен на "Илиада" от Омир (Литературна интерпретация) 8 032 -
"По жътва" - сбит преразказ 115 488 5.13
Темата за гнева според първа глава в поемата "Илиада" 8 044 -
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение 28 792 -
Отношението на лирическия говорител към злодея, прероден в човек в "Песен за човека" от Никола Вапцаров 9 395 5.70