Търсене на сбит преразказ на 22 песен от илиада

Заглавие Прочити Оценка
Илиада - анализ на 1, 2, 6, 18 и 22 песен 220 076 5.20
Щастливият принц (сбит преразказ) 26 742 -
Темата за войната и мира, за любовта и за високата цена на щастието в Песен шеста на Илиада 17 797 4.80
Косачи - сбит преразказ 18 976 -
Образът на Ахил (Илиада) 144 990 5.37
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 10 504 -
Илиада - осемнадесета песен 2 944 -
Трансформиращ преразказ 69 309 4.83
Образът на Терсит в "Илиада" 20 520 -
Качествена характеристика на Ахил и Хектор в XXII песен на "Илиада" от Омир (Литературна интерпретация) 5 493 -
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 100 939 5.74
Темата за гнева според първа глава в поемата "Илиада" 5 259 -
"По жътва" - сбит преразказ 81 354 5.13
Отношението на лирическия говорител към злодея, прероден в човек в "Песен за човека" от Никола Вапцаров 7 782 5.70
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение 22 546 -