Търсене на сбит преразказ на 22 песен от илиада

Заглавие Прочити Оценка
Илиада - анализ на 1, 2, 6, 18 и 22 песен 190 692 5.20
Щастливият принц (сбит преразказ) 25 072 -
Темата за войната и мира, за любовта и за високата цена на щастието в Песен шеста на Илиада 16 768 4.80
Косачи - сбит преразказ 14 511 -
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 6 443 -
Образът на Ахил (Илиада) 133 784 5.37
Илиада - осемнадесета песен 2 509 -
Образът на Терсит в "Илиада" 14 826 -
Качествена характеристика на Ахил и Хектор в XXII песен на "Илиада" от Омир (Литературна интерпретация) 4 410 -
Трансформиращ преразказ 57 927 4.83
Темата за гнева според първа глава в поемата "Илиада" 3 059 -
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 83 862 5.74
Отношението на лирическия говорител към злодея, прероден в човек в "Песен за човека" от Никола Вапцаров 7 255 5.70
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение 17 218 -
"По жътва" - сбит преразказ 67 003 5.13