Търсене на сбит преразказ на 22 песен от илиада

Заглавие Прочити Оценка
Илиада - анализ на 1, 2, 6, 18 и 22 песен 253 579 5.21
Щастливият принц (сбит преразказ) 29 587 -
Темата за войната и мира, за любовта и за високата цена на щастието в Песен шеста на Илиада 19 998 4.80
Образът на Ахил (Илиада) 176 277 5.38
Косачи - сбит преразказ 24 275 -
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 18 158 -
Илиада - осемнадесета песен 4 158 -
Трансформиращ преразказ 76 833 4.83
Образът на Терсит в "Илиада" 25 288 -
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 122 947 5.74
Качествена характеристика на Ахил и Хектор в XXII песен на "Илиада" от Омир (Литературна интерпретация) 7 765 -
"По жътва" - сбит преразказ 110 592 5.13
Темата за гнева според първа глава в поемата "Илиада" 7 731 -
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение 28 392 -
Отношението на лирическия говорител към злодея, прероден в човек в "Песен за човека" от Никола Вапцаров 9 231 5.70