Търсене на сбит преразказ на 22 песен от илиада

Заглавие Прочити Оценка
Илиада - анализ на 1, 2, 6, 18 и 22 песен 230 275 5.21
Щастливият принц (сбит преразказ) 27 462 -
Темата за войната и мира, за любовта и за високата цена на щастието в Песен шеста на Илиада 18 380 4.80
Косачи - сбит преразказ 21 622 -
Образът на Ахил (Илиада) 153 206 5.38
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 11 874 -
Илиада - осемнадесета песен 3 234 -
Трансформиращ преразказ 71 682 4.83
Образът на Терсит в "Илиада" 21 983 -
Качествена характеристика на Ахил и Хектор в XXII песен на "Илиада" от Омир (Литературна интерпретация) 6 094 -
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 109 578 5.74
Темата за гнева според първа глава в поемата "Илиада" 5 791 -
"По жътва" - сбит преразказ 86 626 5.13
Отношението на лирическия говорител към злодея, прероден в човек в "Песен за човека" от Никола Вапцаров 8 246 5.70
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение 24 639 -