Търсене на сбит преразказ на 22 песен от илиада

Заглавие Прочити Оценка
Илиада - анализ на 1, 2, 6, 18 и 22 песен 214 612 5.20
Щастливият принц (сбит преразказ) 26 396 -
Темата за войната и мира, за любовта и за високата цена на щастието в Песен шеста на Илиада 17 439 4.80
Косачи - сбит преразказ 17 813 -
Образът на Ахил (Илиада) 141 099 5.37
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 9 197 -
Илиада - осемнадесета песен 2 832 -
Образът на Терсит в "Илиада" 20 102 -
Трансформиращ преразказ 67 874 4.83
Качествена характеристика на Ахил и Хектор в XXII песен на "Илиада" от Омир (Литературна интерпретация) 5 085 -
Темата за гнева според първа глава в поемата "Илиада" 4 982 -
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 92 333 5.74
"По жътва" - сбит преразказ 80 491 5.13
Отношението на лирическия говорител към злодея, прероден в човек в "Песен за човека" от Никола Вапцаров 7 691 5.70
Прощаването на Хектор с Андромаха VІ-та песен от „Илиада” - Омир (Литературноинтерпретативно съчинение 20 914 -