Търсене на сбит преразказ на немили недраги 3 глава

Заглавие Прочити Оценка
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 7 248 4.67
"Смъртта на странджата" (V глава на повестта "Немили-недраги", Иван Вазов). Трансформиращ преразказ. 4 348 -
"Македонски преминава Дунава" - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 24 334 4.63
Речта на Странджата в III-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 65 922 4.79
Немили-недраги (съчинение разсъждение на 10 глава) 34 533 5.65
Немили - недраги - първа глава 15 499 4.82
Трансформиращ преразказ 74 913 4.83
Немили-недраги 5 глава 11 393 4.82
Немили- недраги 10-та глава 7 818 -
Смъртта на Странджата в V-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 45 367 5.13
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 20 993 5.50
Смъртта на Знаменосецът – Страдалческа и героична (Съчинение разсъждение върху V глава от „Немили-недраги”) 12 052 5.12
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според II глава на повестта “Немили - недраги” 6 762 4.63
"По жътва" - сбит преразказ 99 367 5.13
Съчинение разсъждение върху V-та глава от повестта "Немили-недраги" 10 953 5.73