Търсене на сбит преразказ на немили недраги 3 глава

Заглавие Прочити Оценка
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 7 798 4.67
"Смъртта на странджата" (V глава на повестта "Немили-недраги", Иван Вазов). Трансформиращ преразказ. 5 042 -
"Македонски преминава Дунава" - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 25 858 4.63
Речта на Странджата в III-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 68 751 4.79
Немили-недраги (съчинение разсъждение на 10 глава) 36 251 5.65
Немили - недраги - първа глава 17 605 4.82
Трансформиращ преразказ 76 621 4.83
Немили-недраги 5 глава 11 999 4.82
Немили- недраги 10-та глава 9 020 -
Смъртта на Странджата в V-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 46 508 5.13
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 22 055 5.50
Смъртта на Знаменосецът – Страдалческа и героична (Съчинение разсъждение върху V глава от „Немили-недраги”) 12 585 5.12
"По жътва" - сбит преразказ 110 013 5.13
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според II глава на повестта “Немили - недраги” 7 625 4.63
Съчинение разсъждение върху V-та глава от повестта "Немили-недраги" 11 361 5.73