Търсене на сбит преразказ на немили недраги 3 глава

Заглавие Прочити Оценка
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 17 916 -
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 122 583 5.74
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 18 354 -
Хъшовете между несретата и героизма (Немили-недраги, първа глава) 32 950 5.10
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 59 859 5.26
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 9 114 4.83
Съчинение разсъждение на "Немили-недраги" 1-2 глава 24 319 -
Щастливият принц (сбит преразказ) 29 510 -
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 24 710 5.14
Тези ,,Немили-недраги'' 31 474 -
Силата на речта на Странджата - съчинение разсъждение върху 3 глава от повестта 19 231 -
Косачи - сбит преразказ 24 131 -
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 15 484 5.64
"Немили-недраги" - Образът на българския хъш (съчинение разсъждение) 57 282 5.12
"Немили-недраги"- Тези 19 804 -