Търсене на сбит преразказ на немили недраги 3 глава

Заглавие Прочити Оценка
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 13 869 -
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 112 731 5.74
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 16 189 -
Хъшовете между несретата и героизма (Немили-недраги, първа глава) 30 627 5.10
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 56 661 5.26
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 8 292 4.83
Съчинение разсъждение на "Немили-недраги" 1-2 глава 22 256 -
Щастливият принц (сбит преразказ) 28 267 -
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 20 704 5.14
Тези ,,Немили-недраги'' 13 745 -
Силата на речта на Странджата - съчинение разсъждение върху 3 глава от повестта 17 023 -
Косачи - сбит преразказ 22 508 -
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 14 599 5.64
"Немили-недраги" - Образът на българския хъш (съчинение разсъждение) 55 494 5.12
"Немили-недраги"- Тези 9 820 -