Търсене на сбит преразказ на немили недраги 2 глава

Заглавие Прочити Оценка
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 7 400 4.67
"Смъртта на странджата" (V глава на повестта "Немили-недраги", Иван Вазов). Трансформиращ преразказ. 4 581 -
"Македонски преминава Дунава" - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 24 627 4.63
Речта на Странджата в III-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 66 705 4.79
Немили-недраги (съчинение разсъждение на 10 глава) 34 725 5.65
Немили - недраги - първа глава 16 564 4.82
Трансформиращ преразказ 75 363 4.83
Немили-недраги 5 глава 11 553 4.82
Немили- недраги 10-та глава 8 127 -
Смъртта на Странджата в V-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 45 629 5.13
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 21 351 5.50
Смъртта на Знаменосецът – Страдалческа и героична (Съчинение разсъждение върху V глава от „Немили-недраги”) 12 168 5.12
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според II глава на повестта “Немили - недраги” 7 057 4.63
"По жътва" - сбит преразказ 101 183 5.13
Съчинение разсъждение върху V-та глава от повестта "Немили-недраги" 11 062 5.73