Търсене на сбит преразказ на немили недраги 2 глава

Заглавие Прочити Оценка
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 6 566 4.67
"Смъртта на странджата" (V глава на повестта "Немили-недраги", Иван Вазов). Трансформиращ преразказ. 3 419 -
"Македонски преминава Дунава" - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 22 852 4.63
Немили-недраги (съчинение разсъждение на 10 глава) 32 860 5.65
Речта на Странджата в III-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 62 269 4.79
Немили - недраги - първа глава 12 738 4.82
Трансформиращ преразказ 71 633 4.83
Немили-недраги 5 глава 10 647 4.82
Немили- недраги 10-та глава 6 345 -
Смъртта на Странджата в V-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 44 066 5.13
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 19 684 5.50
Смъртта на Знаменосецът – Страдалческа и героична (Съчинение разсъждение върху V глава от „Немили-недраги”) 11 563 5.12
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според II глава на повестта “Немили - недраги” 5 692 4.63
Съчинение разсъждение върху V-та глава от повестта "Немили-недраги" 10 504 5.73
"По жътва" - сбит преразказ 86 600 5.13