Търсене на сбит преразказ на немили недраги 2 глава

Заглавие Прочити Оценка
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 7 874 4.67
"Смъртта на странджата" (V глава на повестта "Немили-недраги", Иван Вазов). Трансформиращ преразказ. 5 108 -
"Македонски преминава Дунава" - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 25 954 4.63
Речта на Странджата в III-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 68 994 4.79
Немили-недраги (съчинение разсъждение на 10 глава) 36 335 5.65
Немили - недраги - първа глава 18 051 4.82
Трансформиращ преразказ 76 833 4.83
Немили-недраги 5 глава 12 068 4.82
Немили- недраги 10-та глава 9 102 -
Смъртта на Странджата в V-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 46 611 5.13
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 22 209 5.50
Смъртта на Знаменосецът – Страдалческа и героична (Съчинение разсъждение върху V глава от „Немили-недраги”) 12 628 5.12
"По жътва" - сбит преразказ 110 592 5.13
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според II глава на повестта “Немили - недраги” 7 757 4.63
Съчинение разсъждение върху V-та глава от повестта "Немили-недраги" 11 423 5.73