Търсене на сбит преразказ на немили недраги 2 глава

Заглавие Прочити Оценка
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 6 912 4.67
"Смъртта на странджата" (V глава на повестта "Немили-недраги", Иван Вазов). Трансформиращ преразказ. 3 854 -
"Македонски преминава Дунава" - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 23 543 4.63
Речта на Странджата в III-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 63 957 4.79
Немили-недраги (съчинение разсъждение на 10 глава) 33 372 5.65
Немили - недраги - първа глава 14 617 4.82
Трансформиращ преразказ 73 752 4.83
Немили-недраги 5 глава 11 024 4.82
Немили- недраги 10-та глава 6 950 -
Смъртта на Странджата в V-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 44 720 5.13
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 20 318 5.50
Смъртта на Знаменосецът – Страдалческа и героична (Съчинение разсъждение върху V глава от „Немили-недраги”) 11 792 5.12
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според II глава на повестта “Немили - недраги” 6 226 4.63
"По жътва" - сбит преразказ 93 501 5.13
Съчинение разсъждение върху V-та глава от повестта "Немили-недраги" 10 738 5.73