Търсене на сбит преразказ на немили недраги 2 глава

Заглавие Прочити Оценка
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 7 259 4.67
"Смъртта на странджата" (V глава на повестта "Немили-недраги", Иван Вазов). Трансформиращ преразказ. 4 370 -
"Македонски преминава Дунава" - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 24 344 4.63
Речта на Странджата в III-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 65 934 4.79
Немили-недраги (съчинение разсъждение на 10 глава) 34 538 5.65
Немили - недраги - първа глава 15 524 4.82
Трансформиращ преразказ 74 929 4.83
Немили-недраги 5 глава 11 407 4.82
Немили- недраги 10-та глава 7 829 -
Смъртта на Странджата в V-та глава - съчинение разсъждение ("Немили-недраги") 45 388 5.13
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 21 010 5.50
Смъртта на Знаменосецът – Страдалческа и героична (Съчинение разсъждение върху V глава от „Немили-недраги”) 12 061 5.12
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според II глава на повестта “Немили - недраги” 6 768 4.63
"По жътва" - сбит преразказ 99 504 5.13
Съчинение разсъждение върху V-та глава от повестта "Немили-недраги" 10 963 5.73