Търсене на сбит преразказ на немили недраги 2 глава

Заглавие Прочити Оценка
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 9 240 -
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 92 398 5.74
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 11 889 -
Хъшовете между несретата и героизма (Немили-недраги, първа глава) 27 377 5.10
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 50 589 5.26
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 7 317 4.83
Съчинение разсъждение на "Немили-недраги" 1-2 глава 19 260 -
Щастливият принц (сбит преразказ) 26 403 -
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 16 672 5.14
Силата на речта на Странджата - съчинение разсъждение върху 3 глава от повестта 11 823 -
Косачи - сбит преразказ 17 862 -
Тези ,,Немили-недраги'' 2 676 -
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 13 529 5.64
"Немили-недраги" - Образът на българския хъш (съчинение разсъждение) 52 238 5.12
"Немили-недраги"- Тези 3 110 -