Търсене на сбит преразказ на немили недраги 2 глава

Заглавие Прочити Оценка
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 18 158 -
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 122 947 5.74
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 18 445 -
Хъшовете между несретата и героизма (Немили-недраги, първа глава) 33 211 5.10
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 60 178 5.26
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 9 194 4.83
Съчинение разсъждение на "Немили-недраги" 1-2 глава 24 502 -
Щастливият принц (сбит преразказ) 29 587 -
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 24 826 5.14
Тези ,,Немили-недраги'' 32 510 -
Силата на речта на Странджата - съчинение разсъждение върху 3 глава от повестта 19 407 -
Косачи - сбит преразказ 24 275 -
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 15 576 5.64
"Немили-недраги" - Образът на българския хъш (съчинение разсъждение) 57 444 5.12
"Немили-недраги"- Тези 20 751 -