Търсене на сбит преразказ на немили недраги 2 глава

Заглавие Прочити Оценка
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 5 794 -
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 80 052 5.74
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 9 020 -
Хъшовете между несретата и героизма (Немили-недраги, първа глава) 24 852 5.10
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 45 152 5.26
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 6 909 4.83
Съчинение разсъждение на "Немили-недраги" 1-2 глава 16 498 -
Щастливият принц (сбит преразказ) 24 553 -
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 12 412 5.14
Силата на речта на Странджата - съчинение разсъждение върху 3 глава от повестта 8 972 -
Косачи - сбит преразказ 13 634 -
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 12 553 5.64
"Немили-недраги" - Образът на българския хъш (съчинение разсъждение) 49 975 5.12
"Немили-недраги"- Тези 714 -
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 5 247 4.67