Търсене на сбит преразказ на немили недраги 2 глава

Заглавие Прочити Оценка
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 11 873 -
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 109 569 5.74
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 15 480 -
Хъшовете между несретата и героизма (Немили-недраги, първа глава) 29 725 5.10
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 55 275 5.26
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 7 904 4.83
Съчинение разсъждение на "Немили-недраги" 1-2 глава 21 419 -
Щастливият принц (сбит преразказ) 27 462 -
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 19 650 5.14
Силата на речта на Странджата - съчинение разсъждение върху 3 глава от повестта 15 980 -
Тези ,,Немили-недраги'' 9 992 -
Косачи - сбит преразказ 21 617 -
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 14 244 5.64
"Немили-недраги" - Образът на българския хъш (съчинение разсъждение) 54 673 5.12
"Немили-недраги"- Тези 7 143 -