Търсене на сбит преразказ на немили недраги 10 глава

Заглавие Прочити Оценка
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 11 864 -
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 109 516 5.74
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 15 476 -
Хъшовете между несретата и героизма (Немили-недраги, първа глава) 29 719 5.10
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 55 271 5.26
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 7 902 4.83
Съчинение разсъждение на "Немили-недраги" 1-2 глава 21 412 -
Щастливият принц (сбит преразказ) 27 455 -
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 19 603 5.14
Силата на речта на Странджата - съчинение разсъждение върху 3 глава от повестта 15 968 -
Тези ,,Немили-недраги'' 9 920 -
Косачи - сбит преразказ 21 602 -
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 14 243 5.64
"Немили-недраги" - Образът на българския хъш (съчинение разсъждение) 54 661 5.12
"Немили-недраги"- Тези 7 108 -