Търсене на сбит преразказ на немили недраги 10 глава

Заглавие Прочити Оценка
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 10 775 -
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 101 796 5.74
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 14 347 -
Хъшовете между несретата и героизма (Немили-недраги, първа глава) 28 842 5.10
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 53 493 5.26
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 7 631 4.83
Съчинение разсъждение на "Немили-недраги" 1-2 глава 20 453 -
Щастливият принц (сбит преразказ) 27 043 -
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 18 651 5.14
Силата на речта на Странджата - съчинение разсъждение върху 3 глава от повестта 14 237 -
Тези ,,Немили-недраги'' 5 522 -
Косачи - сбит преразказ 19 442 -
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 13 912 5.64
"Немили-недраги" - Образът на българския хъш (съчинение разсъждение) 53 670 5.12
"Немили-недраги"- Тези 4 778 -