Търсене на сбит преразказ на немили недраги 10 глава

Заглавие Прочити Оценка
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 16 193 -
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 117 908 5.74
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 17 365 -
Хъшовете между несретата и героизма (Немили-недраги, първа глава) 31 857 5.10
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 58 636 5.26
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 8 741 4.83
Съчинение разсъждение на "Немили-недраги" 1-2 глава 23 465 -
Щастливият принц (сбит преразказ) 28 980 -
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 22 104 5.14
Тези ,,Немили-недраги'' 21 711 -
Силата на речта на Странджата - съчинение разсъждение върху 3 глава от повестта 18 227 -
Косачи - сбит преразказ 23 308 -
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 15 096 5.64
"Немили-недраги" - Образът на българския хъш (съчинение разсъждение) 56 376 5.12
"Немили-недраги"- Тези 15 144 -