Търсене на сбит преразказ на немили недраги 10 глава

Заглавие Прочити Оценка
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 9 923 -
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 95 042 5.74
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 12 604 -
Хъшовете между несретата и героизма (Немили-недраги, първа глава) 28 172 5.10
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 52 443 5.26
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 7 412 4.83
Съчинение разсъждение на "Немили-недраги" 1-2 глава 19 843 -
Щастливият принц (сбит преразказ) 26 537 -
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 16 858 5.14
Силата на речта на Странджата - съчинение разсъждение върху 3 глава от повестта 12 622 -
Косачи - сбит преразказ 18 491 -
Тези ,,Немили-недраги'' 3 274 -
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 13 646 5.64
"Немили-недраги" - Образът на българския хъш (съчинение разсъждение) 52 888 5.12
"Немили-недраги"- Тези 3 469 -