Търсене на сбит преразказ на немили недраги 10 глава

Заглавие Прочити Оценка
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 17 126 -
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 121 602 5.74
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 18 105 -
Хъшовете между несретата и героизма (Немили-недраги, първа глава) 32 734 5.10
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 59 413 5.26
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 8 995 4.83
Съчинение разсъждение на "Немили-недраги" 1-2 глава 24 148 -
Щастливият принц (сбит преразказ) 29 366 -
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 23 940 5.14
Тези ,,Немили-недраги'' 30 395 -
Силата на речта на Странджата - съчинение разсъждение върху 3 глава от повестта 19 104 -
Косачи - сбит преразказ 23 900 -
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 15 340 5.64
"Немили-недраги" - Образът на българския хъш (съчинение разсъждение) 57 143 5.12
"Немили-недраги"- Тези 19 112 -