Търсене на сбит преразказ на немили недраги 10 глава

Заглавие Прочити Оценка
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 11 192 -
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 103 743 5.74
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 14 792 -
Хъшовете между несретата и героизма (Немили-недраги, първа глава) 29 254 5.10
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 54 447 5.26
Тежкият и нерадостен живот на хъшовете според I глава на повестта “Немили - недраги” 7 794 4.83
Съчинение разсъждение на "Немили-недраги" 1-2 глава 20 889 -
Щастливият принц (сбит преразказ) 27 274 -
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 19 021 5.14
Силата на речта на Странджата - съчинение разсъждение върху 3 глава от повестта 14 691 -
Тези ,,Немили-недраги'' 6 148 -
Косачи - сбит преразказ 19 979 -
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 14 095 5.64
"Немили-недраги" - Образът на българския хъш (съчинение разсъждение) 54 023 5.12
"Немили-недраги"- Тези 5 320 -