Търсене на примерна класна работа по математика

Заглавие Прочити Оценка
Тест по математика за кандидат-гимназисти (2006/2007) 7 220 5.11
Предварителен тест по математика ТУ София 2008 г 5 775 -
Работа с JavaScript - вграждане на скрипт в HTML код 6 072 -
Тригонометрични функции 17 902 -
Работа с JavaScript - циклични действия 4 284 -
Работа с JavaScript - разклонени алгоритми - оператори 5 534 -
Работа с JavaScript - променливи, низове, функции 5 394 -
Лабораторна работа върху раздел оптика 5 014 5.20
Работа с JavaScript - обект Date() - методи 4 935 -
Правила за безопасна работа на учениците в училищната мрежа и в Интернeт 5 363 -
Подготовка за входно ниво по Математика за 7 клас. Част 1 2 601 -
Таблица за умножение 4 815 -
Формули на Виет 22 900 5.55
Как да учим ефективно 27 635 5.67
Проверка и оценка на знанията за аритметична прогресия 14 747 5.55