Търсене на представлението сбит преразказ

Заглавие Прочити Оценка
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина 22 295 -
Славеят на китайския император (подробен преразказ) 10 026 -
Малкият принц (трансформиращ преразказ от името на лисицата) 13 191 -
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 17 927 -
Трансформиращ творчески преразказ 37 809 5.19
Трансформиращ преразказ на "Една българка" върху III част от името на баба Илийца 47 359 5.67
2 глава - преразказ от името на баба Илийца 12 137 3.89
Изворът на белоногата (преразказ) 19 713 -
"Немили - недграги" - трансформираш преразказ от името на Македоски 25 219 4.58
Подробен преразказ от II глава (част) на "Една българка" от името на баба Илийца 27 342 5.35
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 15 206 5.64
Преразказ 6 481 3.50
"Една българка" (трансформиращ преразказ върху трета част (от името на баба Илийца) 24 121 5.58
Преразказ на Христовия път 3 904 -
"Бездомни" - трансформиращ преразказ 15 589 4.80