Търсене на представлението сбит преразказ

Заглавие Прочити Оценка
Славеят на китайския император (подробен преразказ) 8 842 -
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина 7 280 -
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 14 056 -
Малкият принц (трансформиращ преразказ от името на лисицата) 6 411 -
Трансформиращ творчески преразказ 36 041 5.19
2 глава - преразказ от името на баба Илийца 9 892 3.89
Трансформиращ преразказ на "Една българка" върху III част от името на баба Илийца 34 489 5.67
"Немили - недграги" - трансформираш преразказ от името на Македоски 23 995 4.58
Изворът на белоногата (преразказ) 9 952 -
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 13 762 5.64
Подробен преразказ от II глава (част) на "Една българка" от името на баба Илийца 23 280 5.35
Преразказ 5 253 3.50
"Една българка" (трансформиращ преразказ върху трета част (от името на баба Илийца) 22 412 5.58
Преразказ на Христовия път 2 996 -
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 6 157 4.67