Търсене на представлението сбит преразказ

Заглавие Прочити Оценка
Славеят на китайския император (подробен преразказ) 8 915 -
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина 7 559 -
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 14 169 -
Малкият принц (трансформиращ преразказ от името на лисицата) 6 564 -
Трансформиращ творчески преразказ 36 105 5.19
Трансформиращ преразказ на "Една българка" върху III част от името на баба Илийца 35 408 5.67
2 глава - преразказ от името на баба Илийца 9 981 3.89
"Немили - недграги" - трансформираш преразказ от името на Македоски 24 050 4.58
Изворът на белоногата (преразказ) 11 058 -
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 13 811 5.64
Подробен преразказ от II глава (част) на "Една българка" от името на баба Илийца 23 664 5.35
Преразказ 5 291 3.50
"Една българка" (трансформиращ преразказ върху трета част (от името на баба Илийца) 22 496 5.58
Преразказ на Христовия път 3 058 -
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 6 205 4.67