Търсене на представлението сбит преразказ

Заглавие Прочити Оценка
Славеят на китайския император (подробен преразказ) 9 263 -
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина 10 863 -
Малкият принц (трансформиращ преразказ от името на лисицата) 8 782 -
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 15 411 -
Трансформиращ творчески преразказ 36 504 5.19
Трансформиращ преразказ на "Една българка" върху III част от името на баба Илийца 37 111 5.67
2 глава - преразказ от името на баба Илийца 10 476 3.89
"Немили - недграги" - трансформираш преразказ от името на Македоски 24 395 4.58
Изворът на белоногата (преразказ) 13 744 -
Подробен преразказ от II глава (част) на "Една българка" от името на баба Илийца 24 382 5.35
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 14 234 5.64
Преразказ 5 555 3.50
"Една българка" (трансформиращ преразказ върху трета част (от името на баба Илийца) 22 908 5.58
Преразказ на Христовия път 3 259 -
"Бездомни" - трансформиращ преразказ 9 870 4.80