Търсене на представлението сбит преразказ

Заглавие Прочити Оценка
Славеят на китайския император (подробен преразказ) 9 644 -
Подробен преразказ на "По жицата" от името на Моканина 15 619 -
Малкият принц (трансформиращ преразказ от името на лисицата) 11 202 -
''Немили-Недраги" - трансформиращ преразказ от името на Бръчков на (5 глава) 16 520 -
Трансформиращ творчески преразказ 37 202 5.19
Трансформиращ преразказ на "Една българка" върху III част от името на баба Илийца 42 065 5.67
2 глава - преразказ от името на баба Илийца 11 168 3.89
Изворът на белоногата (преразказ) 16 938 -
"Немили - недграги" - трансформираш преразказ от името на Македоски 24 843 4.58
Подробен преразказ от II глава (част) на "Една българка" от името на баба Илийца 25 686 5.35
,,Немили-Недраги,, 1 глава Трансформиращ преразказ от името на Бръчков 14 679 5.64
Преразказ 6 012 3.50
"Една българка" (трансформиращ преразказ върху трета част (от името на баба Илийца) 23 440 5.58
Преразказ на Христовия път 3 554 -
"Бездомни" - трансформиращ преразказ 12 928 4.80