Търсене на представлението сбит преразказ

Заглавие Прочити Оценка
Щастливият принц (сбит преразказ) 27 429 -
Косачи - сбит преразказ 21 407 -
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 11 808 -
Трансформиращ преразказ 71 561 4.83
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 109 049 5.74
"По жътва" - сбит преразказ 86 579 5.13
Преразказ с елементи на разсъждение 14 740 5.29
Радини вълнения- сбит преразказ- Под Игото - Иван Вазов 9 046 -
Трансформиращият преразказ 29 839 4.68
Бай Ганьо у Иречека (трансформиращ преразказ от името на проф. Иречек) 17 997 5.50
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 19 433 5.14
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 55 233 5.26
"По жътва" - сбит преразказ 10 720 4.64
"По жътва" - сбит преразказ 8 101 -
Трансформиращ преразказ на "Вида" от името на Вида 11 379 -