Търсене на представлението сбит преразказ

Заглавие Прочити Оценка
Щастливият принц (сбит преразказ) 29 140 -
Косачи - сбит преразказ 23 632 -
Сбит преразказ на ІІІ глава от повестта "Немили-недраги" 16 897 -
Трансформиращ преразказ 75 609 4.83
"Немили-Недраги" (5 глава) - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 120 829 5.74
"По жътва" - сбит преразказ 101 518 5.13
Преразказ с елементи на разсъждение 15 830 5.29
Радини вълнения- сбит преразказ- Под Игото - Иван Вазов 10 475 -
Бай Ганьо у Иречека (трансформиращ преразказ от името на проф. Иречек) 20 369 5.50
Трансформиращият преразказ 31 842 4.68
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба Илийца (1 глава) 22 715 5.14
"Немили-Недраги" - 1 глава - трансформиращ преразказ от името на Бръчков 59 185 5.26
"По жътва" - сбит преразказ 12 143 4.64
"По жътва" - сбит преразказ 9 677 -
Трансформиращ преразказ на "Вида" от името на Вида 14 998 -